Centrálny register zmlúv

Športové centrum polície

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2021
Zmluva o nájme športových priestorov strelnice
SCP_ZM_SCP-88-2021_2022
0,00 € Správa športových zariadení mesta Martin, príspevková organizácia Športové centrum polície
8. December 2021
Zmluva č. 001/2022 o nájme nebytového priestoru
SCP_ZM_SCP-89-2021_2022
2 208,00 € Kajak Canoe Klub Šamorín Športové centrum polície
9. December 2021
Zmluva č. 001/2022 o podnájme nebytového priestoru
SCP_ZM_SCP-91-2021_2022
2 304,00 € Kajak kanoe klub Komárno, o.z. Športové centrum polície
9. December 2021
Zmluva č. 001/2022 o nájme nebytového priestoru
SCP_ZM_SCP-90-2021_2022
800,00 € Telovýchovná jednota Sĺňava Piešťany Športové centrum polície
9. December 2021
Zmluva č. 001/2021 o podnájme nebytového priestoru
SCP_ZM_SCP-92-2021_2022
1 300,00 € Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky Športové centrum polície
10. December 2021
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
SCP_ZM_SCP-93-2021_2022
15 750,00 € Box Club Stavbár Nitra Športové centrum polície
14. December 2021
Zmluva o nájme nebytového priestoru, časti nehnuteľnosti
SCP_ZM_SCP-97-2021_2022
57 064,36 € Združenie technických a športových činností, ZO - Jarovce Športové centrum polície
15. December 2021
Zmluva o podnájme Hangáru č. H.1
SCP_ZM_SCP-98-2021_2022
Doplnená
16 080,00 € Divoká voda, s.r.o. Športové centrum polície
15. December 2021
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-4-54-2021_2022
0,00 € Miroslav Stanovský Športové centrum polície
15. December 2021
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-4-55-2021_2022
0,00 € Soňa Stanovská Športové centrum polície
16. December 2021
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-4-56-2021_2022
0,00 € Ján Fabo Športové centrum polície
16. December 2021
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-4-57-2021_2022
0,00 € Alexander Fabo Športové centrum polície
16. December 2021
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-4-58-2021_2022
0,00 € Erik Varga Športové centrum polície
16. December 2021
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-4-59-2021_2022
0,00 € Patrik Gajarský Športové centrum polície
16. December 2021
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-4-60-2021_2022
0,00 € Emanuela Luknárová Športové centrum polície
16. December 2021
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-4-61-2021_2022
0,00 € Peter Murcko Športové centrum polície
16. December 2021
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-4-62-2021_2022
0,00 € Pavol Kopp Športové centrum polície
17. December 2021
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-4-63-2021_2022
0,00 € Ivan Némethy Športové centrum polície
17. December 2021
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-4-64-2021_2022
0,00 € Jana Špotáková Športové centrum polície
17. December 2021
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-4-65-2021_2022
0,00 € Jana Ďuriš Hyblerová Športové centrum polície