Centrálny register zmlúv

Športové centrum polície

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
SCP_ZM_SCP-91-2022_2023
Doplnená
1 200,00 € Telovýchovná jednota Sĺňava Piešťany Športové centrum polície
31. December 2022
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. SE-OD1-2022/003220-014
SCP_ZM_SE-OD1-2022-003220-014_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Športové centrum polície
19. December 2022
Rámcová dohoda č. SE-OD1-2022/004549-001
SCP_ZM_SE-OD1-2022/004549-001_2022
0,00 € Slovnaft, a.s. Športové centrum polície
30. November 2022
Zmluva na zber odpadu prostredníctvom odpadových nádob
SCP_ZM_19267-51_2022
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Športové centrum polície
24. November 2022
Zmluva o bezodplatnom prevode správy majetku
SCP_ZM_SITB-OO2-2022/000463-070_2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Športové centrum polície
10. November 2022
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-5-17-2022_2022
0,00 € Jana Kaniaková Športové centrum polície
3. November 2022
Kúpna zmluva
SCP_ZM_SCP-79-2022_2022
64 800,00 € Motor-Car Bratislava, spol. s r.o. Športové centrum polície
13. Október 2022
Zmluva o dielo
SCP_ZM_SCP-70-2022_2022
39 685,20 € DIGGERS, s.r.o. Športové centrum polície
29. September 2022
Zmluva č. DŠ19/2022 o prenájme športových zariadení
SCP_ZM_DŠ19-2022_2022
11 979,30 € DOM ŠPORTU, s.r.o. Športové centrum polície
19. September 2022
Dohoda o ukončení Rámcovej dohody č. OVO2-2018/000592-1/2
SCP_ZM_SCP-63-2022_2022
0,00 € ERIK JV s.r.o. Športové centrum polície
19. September 2022
Dohoda o ukončení Rámcovej dohody č. OVO2-2018/000592-2/2
SCP_ZM_SCP-63-1-2022_2022
0,00 € ERIK JV s.r.o. Športové centrum polície
13. August 2022
Dohoda o ukončení zmluvy o prenájme nebytových priestorov
SCP_ZM_SCP-93-1-2021_2022
0,00 € Box Club Stavbár Nitra Športové centrum polície
27. Júl 2022
Zmluva o prenájme ľadovej plochy s príslušenstvom Zimného štadióna Vladimíra Dzurillu a prístavby
SCP_ZM_17-2022-ZSVDZ_2022
Doplnená
0,00 € Ružinovský športový klub, p. o. Športové centrum polície
28. Júl 2022
Zmluva o nájme hnuteľných vecí
SCP_ZM_SCP-59-2022_2022
8 925,00 € Box Club Stavbár Nitra Športové centrum polície
13. Júl 2022
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-5-16-2022_2022
0,00 € Daniela Demjén Pešková Športové centrum polície
12. Júl 2022
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-5-15-2022_2022
0,00 € Zuzana Rehák Štefečeková Športové centrum polície
22. Jún 2022
Zmluva o prenájme odpadových nádob na zber zmesového komunálneho odpadu
SCP_ZM_18960-01_2022
302,40 € Marius Pedersen, a.s. Športové centrum polície
22. Jún 2022
Zmluva na vývoz triedeného odpadu prostredníctvom odpadových nádob
SCP_ZM_18959-51_2022
3 074,40 € Marius Pedersen, a.s. Športové centrum polície
9. Jún 2022
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-5-14-2022_2022
0,00 € Marián Kovačócy Športové centrum polície
24. Máj 2022
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-5-13-2022_2022
0,00 € Peter Murcko Športové centrum polície