Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Január 2012
D o h o d a o poskytnutí príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť
514/§49/2011/ŠR
0,00 € Mgr. Ľubica Orechovská Úradpráce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
20. Január 2012
D o h o d a o poskytnutí príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť
515/§49/2011/ŠR
0,00 € Mgr. Silvia Láslopová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
20. Január 2012
D o h o d a o poskytnutí príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť
516/§49/2011
0,00 € Katarína Kobelová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
20. Január 2012
D o h o d a o poskytnutí príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť
517/§49/2011
0,00 € Ivana Gdovičinová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
20. Január 2012
D o h o d a o poskytnutí príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť
521/§49/2011/ŠR
0,00 € Ing. Dalibor Biacovský Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
20. Január 2012
D o h o d a o poskytnutí príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť
522/§49/2011
0,00 € Ing. Martin Dlugoš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
20. Január 2012
D o h o d a o poskytnutí príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť
523/§49/2011/ŠR
0,00 € Renáta Hropková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
20. Január 2012
D o h o d a o poskytnutí príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť
524/§49/2011/ŠR
0,00 € Mgr. Silvia Langermann Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
20. Január 2012
D o h o d a o poskytnutí príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť
518/§49/2011
0,00 € Peter Vacula Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
20. Január 2012
D o h o d a o poskytnutí príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť
519/§49/2011/ŠR
0,00 € Mgr. art. Mária Matrková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
20. Január 2012
D o h o d a o poskytnutí príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť
520/§49/2011/ŠR
0,00 € Mgr. art. Lucia Ivanová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
20. Január 2012
o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
6 /§51/2012
0,00 € Education, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
20. Január 2012
o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
1 /§51/2012
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
20. Január 2012
o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
2 /§51/2012
0,00 € Alena Bábiková, JUDr. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
20. Január 2012
o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
3/ §51/2012
0,00 € Ministerstvo vnútra SR, štátny archív v Bratislave Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
20. Január 2012
o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
4 /§51/2012
0,00 € LIMERA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
20. Január 2012
o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
5 /§51/2012
0,00 € Katastrálny úrad v Bratislave Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
20. Január 2012
Dohoda č.1/§53/2012
Dohoda č.1/§53/2012
0,00 € Jarmila Novosadová Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
20. Január 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta
02/59/2012-ŠR/PO
0,00 € Jozef Sučko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
20. Január 2012
Dodatok č. 2 k dohode č.3/§50a/PS/2011
3/§50a/PS/2011d.2
0,00 € KOFI FINANCE, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad