Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
134/§51/2011
Doplnená
0,00 € Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
2. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
135/§51/2011
Doplnená
0,00 € GEMINI-GOLD, s.r.o. Rožňava Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava
2. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
136512011
Doplnená
0,00 € Obec Štítnik Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava
2. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
137/§51/2011
Doplnená
0,00 € Obec Krásnohorská Dlhá Lúka Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava
2. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii UoZ
4/§51/2012
Doplnená
0,00 € AutoFinance, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
2. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
138/§51/2011
Doplnená
0,00 € Obec Slavošovce Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava
2. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
139/§51/2011
Doplnená
0,00 € Obec Hrušov Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava
2. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
140/§51/2011
Doplnená
0,00 € Obec Silická Brezová Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava
2. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii UoZ
5/§51/2012
Doplnená
0,00 € Mačuga Jozef - SM Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
2. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii UoZ
8/§51/2012
Doplnená
0,00 € Smreková Mária, Mgr. - AUTO - VENDY Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
2. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii UoZ
9/§51/2012
Doplnená
0,00 € AMRIT, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
2. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii UoZ
12/§51/2012
Doplnená
0,00 € GURMEN, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
2. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii UoZ
16/§51/2012
Doplnená
0,00 € Simoník Jozef Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
2. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii UoZ
2/§51/2012
Doplnená
0,00 € Rakyta Ján -L PETIT, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
2. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii UoZ
18/§51/2012
Doplnená
0,00 € Ľubovnianska nemocnica, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
2. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
1/§51/2012
Doplnená
0,00 € Obec Ardovo Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava
2. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Dohoda číslo 2/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Doplnená
0,00 € Ing. Melinda Görgeiová - KES Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava
2. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
3/§51/2012
Doplnená
0,00 € D O K T O R s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava
2. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii UoZ
6/§51/2012
Doplnená
0,00 € Bajmócziová Monika Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
2. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii UoZ
7/§51/2012
Doplnená
0,00 € Habiňák Milan, Ing. - METEX, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa