Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Január 2012
o prevode správy mejetku štátu
2/2012
0,00 € Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
10. Január 2012
o podmienkach vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
159/§ 52a/2011/NP V-2
0,00 € Ľubica Kupcová, Ing. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
10. Január 2012
o podmienkach vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
154/§ 52a/2011 NP V-2
0,00 € Jozef Suchanovský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
10. Január 2012
o absolventskej praxi
701/§ 51/2011
0,00 € Nela Klaudia Katonová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
10. Január 2012
Zmluva č. 1/2012 uzatvorená v zmysle § 262 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
2012/1
Doplnená
0,00 € FENIX SECURITY, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
10. Január 2012
DOHODA č. 11/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe evidovaného uchádzača o zamestnanie absolventa školy
11/§51/2012/KE
0,00 € COOP JEDNOTA REVÚCA,,spotrebné družstvo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
10. Január 2012
o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec
38/§ 52/2011/NP V-2
0,00 € Ján Schwarz Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
10. Január 2012
Dodatok 001/§51/2012 k dohode 109/§51/2011
001/§51/2012
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Piešťany ES Dental, s.r.o.
10. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
7/§51/2012TO
0,00 € ZŠ s MŠ Prašice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
10. Január 2012
D O H O D A o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
6/§52a/2012/NP V-2/KE
0,00 € SPDDD Úsmev ako dar Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
10. Január 2012
D O H O D A o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2/§52/2012/NP V-2/KE
0,00 € Mestská časť košice-Džungľa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
10. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
001/§51/2012/SNV
0,00 € KRN, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
10. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
002/§51/2012/SNV
0,00 € Obec Jamník Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
10. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
003/§51/2012/SNV
0,00 € VANOKU, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
10. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
004/§51/2012/SNV
0,00 € Miroslav Sakáč, KRBY - SPIŠ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
10. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
04/§51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Sociálna poisťovňa, pobočka Zvolen Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
10. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
06/§51/2012/ŠR
0,00 € Gymnázium A. Sládkoviča Krupina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
10. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
09/§51/2012/ŠR
0,00 € Základná škola s materskou školou, Školská 1575, Hriňová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
10. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
11/§51/2012/ŠR
0,00 € Základná škola sv. Dominika Savia Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
11. Január 2012
Dodatok č.1 k dohode č.146/§51/2011 zo dňa 25.10.2011
p51_146_2011_d1
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Ing. Pavol Kohajda - MONEX