Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Apríl 2011
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 119/2009 zo dňa 7.4.2009
UPJŠ - 70/2011
0,00 € Marek Mesarčík Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29. Apríl 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 495/2010 z 21.12.2010
UPJŠ - 118/2011
0,00 € SCHOTT s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2. Máj 2011
GENERAL AGREEMENT on COOPERATION
UPJŠ - 125/2011
0,00 € Hochschule für Telekommunikation Leipzig Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
3. Máj 2011
Dodatok č.5 k Zmluve o nájme č. 137/2007 zo dňa 21.9.2007
UPJŠ - 113/2011
0,00 € Rabaka reklamné panely s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
9. Máj 2011
Príkazná zmluva
UPJŠ - 134/2011
0,00 € Ladislav Hetényi Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
9. Máj 2011
Príkazná zmluva
UPJŠ - 140/2011
0,00 € Alžbeta Chorvátová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
11. Máj 2011
Príkazná zmluva
UPJŠ - 148/2011
0,00 € Mária Lukacova-Medvidova Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
11. Máj 2011
Príkazná zmluva
UPJŠ - 149/2011
0,00 € Alexander Okhotin Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Máj 2011
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová virtuálna privátna sieť
UPJŠ - 162/2011
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27. Máj 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme č. 179/2010
UPJŠ - 163/2011
0,00 € FOOD SERVICE s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
1. Jún 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri zabezpečovaní štúdia pre zahraničných študentov
LF - 37/2011
0,00 € Four Seasons&Alward Trading Group Co, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Lekárska fakulta
1. Jún 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri zabezpečovaní štúdia pre zahraničných študentov
LF - 38/2011
0,00 € Universal College Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Lekárska fakulta
1. Jún 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri zabezpečovaní štúdia pre zahraničných študentov
LF - 41/2011
0,00 € EMFASIS SEMINARIAKI EPIMORFOTIKI EPE Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Lekárska fakulta
1. Jún 2011
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri zabezpečovaní štúdia pre zahraničných študentov
LF - 43/2011
0,00 € SPRÅKPUNKTEN Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Lekárska fakulta
1. Jún 2011
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri zabezpečovaní štúdia pre zahraničných študentov
LF - 4/2011
0,00 € GRIGORIOU E. & SIA OE Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Lekárska fakulta
2. Jún 2011
Dodatok č. 3 Ku Kúpnej zmluve č. 370/2010 z 30.9.2010
UPJŠ - 112/2011
0,00 € Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. ŠEVT a. s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6. Jún 2011
Dodatok č. 3 k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri zabezpečovaní štúdia pre zahraničných študentov
LF - 39/2011
0,00 € Savvidou Loukia Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Lekárska fakulta
10. Jún 2011
Zmluva pre program Oracle Academy: „Introduction to Computer Science“
UPJŠ - 192/2011
0,00 € Oracle Slovensko spol. s r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
4. Júl 2011
Zmluva o dodávke vody č. B/2011/03058
UPJŠ - 225/2011
0,00 € SR – Obvodný úrad Košice-okolie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6. Júl 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 17.3.2010
UPJŠ - 228/2011
0,00 € Stredná zdravotnícka škola Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach