Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2013
Zmluva o dielo a Zmluva o dodaní a inštalácii prístrojového vybavenia č. 184/E/062
UPJŠ - 234/2013
18 073 310,40 € HANT BA, a.s.; Lomtec.com a.s.; ENTO, spol. s r. o. Košice Považské Podhradie 77, 017 04 Považská Bystrica; Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava; Jesenského 6, 040 01 Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
12. Október 2020
Zmluva o partnerstve, číslo zmluvy: 067/2020/OPII/VA/PZ
UPJŠ - 687/2020
Doplnená
12 742 098,91 € Univerzita Komenského v Bratislave Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
4. September 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
UPJŠ - 587/2020
Doplnená
9 800 370,34 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, v zastúpení: Výskumná agentúra, Sliačska 1, 831 02 Bratislava. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. Marec 2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu: ”Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark, Košice - Fáza II.)”
UPJŠ - 271/2017
Doplnená
9 675 121,72 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, Slovenskej republiky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27. Marec 2015
Zmluva o dielo č. Z0173/CE/2014
UPJŠ - 210/2015
Doplnená
7 685 000,00 € STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
31. August 2015
rámcová dohoda
UPJŠ - 741/2015
Doplnená
7 386 391,00 € InterWay, a.s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2. September 2015
Zmluva o dielo I
UPJŠ - 742/2015
Doplnená
6 391 400,20 € InterWay, a.s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. Február 2024
Zmluva o partnerstve - Názov projektu: Digitálna transformácia vzdelávania a školy (DiTEdu) Kód projektu: 401402DVR6
UPJŠ - 58/2024
6 374 106,48 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. Apríl 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu: "Analýza kardiovaskulárnej a imunologickej odpovede pacientov po prekonaní COVID - 19 so zameraním na výskum nových diagnostických markerov a terapeutických prostriedkov
UPJŠ - 135/2021
Doplnená
5 996 104,55 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, v zastúpení: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
11. Apríl 2017
Zmluva o poskytnutí NFP na realizáciu projektu - TECHNICOM - II. fáza
UPJŠ - 407/2017
Doplnená
5 009 480,58 € Technická univerzita v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
25. September 2015
Rámcová dohoda
UPJŠ - 904/2015
4 461 255,51 € Unique Medical, s.r.o Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. Apríl 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu: "Návrh a implementácia pokročilých metód ventilačnej liečby a diagnostiky vírusových pneumónií vrátane Covid-19 s možnosťou ich rýchleho osvojenia"
UPJŠ - 69/2021
Doplnená
3 779 858,13 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, v zastúpení: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
11. Marec 2011
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode z 28.07.2009
UPJŠ - 40/2011
3 782 453,82 € GAMO a.s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
30. September 2015
Zmluva o dielo
UPJŠ - 905/2015
3 772 971,47 € Unique Medical, s.r.o Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2. Máj 2022
Kúpna zmluva č. UPJŠ - 217/2022 - Prístrojové vybavenie pre výskumné účely projektu: Analýza kardiovaskulárnej a imunologickej odpovede pacientov po prekonaní COVID-19 - časť č.1
UPJŠ - 217/2022
Doplnená
3 360 960,00 € PRAGOLAB s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
3. November 2023
Rámcová dohoda UPJŠ - 617/2023 - Stravovacie poukážky
UPJŠ - 617/2023
3 287 342,40 € DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. September 2011
Rámcová dohoda č. 375/2011
UPJŠ - 375/2011
3 112 001,70 € Hermes LabSystems, s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
13. Máj 2011
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 288/2010 z 03.08.2010
UPJŠ – 46/2011
3 086 729,96 € I.T.A. spol. s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
30. Jún 2011
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode č. 288/2010 z 03.08.2010
UPJŠ - 223/2011
3 056 341,65 € I.T.A. spol. s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
28. August 2014
Zmluva o dielo
UPJŠ - 441/2014
Doplnená
3 054 000,00 € PHARMA GROUP, a.s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach