Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2022/2023, č. zmluvy 152/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 161/2023
845,00 € doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
5. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2022/2023 číslo zmluvy 46/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 162/2023
840,00 € MUDr. Marián Sedlák Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
5. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2022/2023, č. zmluvy 151/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 163/2023
1 680,00 € RNDr. Dominika Capková, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
5. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2022/2023, č. zmluvy 147/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 164/2023
875,00 € prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
5. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2022/2023, č. zmluvy 148/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 165/2023
875,00 € doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
5. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2022/2023, č. zmluvy 153/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 166/2023
1 055,00 € prof. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
5. Jún 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium Číslo zmluvy 1/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 167/2023
840,00 € Berníková Eva, Mgr. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
5. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenia medzi krajinou programu a partnerskou krajinou na akademický rok 2022/2023 Číslo zmluvy 5/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 168/2023
1 895,00 € Mgr. Erik Drabiščák PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
5. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenia medzi krajinou programu a partnerskou krajinou na akademický rok 2022/2023 Číslo zmluvy 4/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 169/2023
1 895,00 € prof. MUDr. Kvetoslava Rimárová CSc. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
5. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu na akademický rok 2022/2023, č. zmluvy 20/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 170/2023
1 200,00 € doc. JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
5. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu na akademický rok 2022/2023, č. zmluvy 21/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 171/2023
915,00 € doc. JUDr. Milan Sudzina, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
5. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2022/2023, č. zmluvy 150/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 172/2023
1 055,00 € Mgr. Adriana Sabolová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
5. Jún 2023
Zmluva o dielo č. UPJŠ – 278/2023 - Výmena okien v objekte ANATÓMIE
UPJŠ - 278/2023
28 725,42 € MiW, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2. Jún 2023
Kúpna zmluva - DNS IKT 23 - Výpočtová technika a príslušenstvo 5. časť - notebook FVS
UPJŠ - 272/2023
2 938,80 € Henrich Sonnenschein - ITSK Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2. Jún 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb - Pozáručné servisné služby prístrojov Shimadzu
UPJŠ - 274/2023
11 968,60 € SHIMADZU SLOVAKIA, organizačná zložka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2. Jún 2023
Zmluva o dielo č. UPJŠ – 273/2023 - Výmena okien v objekte RD pavilónu
UPJŠ - 273/2023
81 430,29 € ALUFER s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
30. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov - Monitoring médií
UPJŠ - 268/2023
6 768,00 € Monitora s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
30. Máj 2023
Zmluva o dielo č. UPJŠ – 267/2023 - Výmena okien v objekte REKTORÁTU
UPJŠ - 267/2023
39 558,08 € Drevsting spol. s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
30. Máj 2023
ZMLUVA O DIELO č.: UPJŠ - 271/2023 - Rekonštrukcia jestvujúcich potrubí na zachytávanie dažďovej vody zo strešných konštrukcií expozičných skleníkov Botanickej záhrady UPJŠ
UPJŠ - 271/2023
208 737,88 € AES Košice s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
30. Máj 2023
Nájomná zmluva - nebytové priestory – miestnosť č. 114 (sklad) o výmere 16,80 m2, nachádzajúca sa v Košiciach - LV 1167, k. ú.: Košice - Severné mesto, Okres: Košice I, a to stavby - radovej garáže - skladovania nehorľavého materiálu
UPJŠ - 266/2023
672,00 € Mrak o.z. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach