Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Máj 2024
Nájomná zmluva - LV 1167 k. ú. Košice- Staré mesto, Mánesova ul. č. 23, Košice, časť pozemku pri vstupe do areálu Botanickej záhrady o celkovej výmere 6m2 - zriadenie predajne - stánku
UPJŠ - 251/2024
28,00 € Ing. Juraj Puľak Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29. Máj 2024
NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY EuroGAP - Poistenie finančnej straty
UPJŠ - 255/2024
932,70 € Colonnade Insurance S.A. pobočka poisťovne z iného členského štátu - motorové vozidlo - RENAULT EXPRESS VAN Ev.č.: AA769KH Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29. Máj 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 187/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 226/2024
910,00 € Jana Timková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29. Máj 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 186/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 227/2024
910,00 € Mgr. Zuzana Čontofalská Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29. Máj 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 207/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 228/2024
1 050,00 € doc. PhDr. Mária Sováriová Soósová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29. Máj 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 208/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 229/2024
1 050,00 € PhDr. Renáta Suchanová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29. Máj 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 200/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 230/2024
1 255,00 € PhDr. Jana Sušinková, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29. Máj 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 201/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 231/2024
1 255,00 € PhDr. Jana Michalková, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29. Máj 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 199/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 232/2024
1 255,00 € PhDr. Martina Lacková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29. Máj 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 176/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 233/2024
1 300,00 € Ing. Karolína Červená, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2023/2024 číslo zmluvy 49/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 234/2024
350,00 € Simona Gibalová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2023/2024 číslo zmluvy 48/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 235/2024
350,00 € Dávid Kontra Pal Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2023/2024 číslo zmluvy 47/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 236/2024
840,00 € Shoshana Chovan Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2023/2024 číslo zmluvy 43/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 237/2024
750,00 € Daniela Szabóová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29. Máj 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 206/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 238/2024
880,00 € MUDr. Ingrid Nerantzakis Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2023/2024 číslo zmluvy 44/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 239/2024
770,00 € Zuzana Michalove Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29. Máj 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu na akademický rok 2023/2024, č. dohody 37/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 240/2024
1 300,00 € JUDr. Anna Vartašová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29. Máj 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 198/2023/2024
UPJŠ - 241/2024
1 535,00 € RNDr. Ivana Špaková, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29. Máj 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 205/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 242/2024
880,00 € MUDr. Michaela Pristášová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27. Máj 2024
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
UPJŠ - 252/2024
0,00 € Simona Gibalová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach