Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2017
Dohoda o spôsobe realizácie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o partnerstve
UPJŠ - 1312/2017
Doplnená
0,00 € 1. Technická univerzita v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
8. Marec 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. SK-PL-21-0055
UPJŠ - 97/2022
4 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
12. Október 2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium Číslo zmluvy 3/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 404/2022
Doplnená
3 717,00 € Albertová Karolína Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
28. Jún 2012
Dodatok č. 31 k poistnej zmluve č. 411 001 784
UPJŠ - 327/2012
73,88 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
25. Január 2018
D O H O D A o plnení úloh pre UPJŠ v Košiciach, vyslaní na pracovnú cestu a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste externistu
UPJŠ - 63/2018
0,00 € Bc. Matúš Hlaváčik Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
9. September 2022
Zmluva o spolupráci na riešení projektu č. APVV-21-0069
UPJŠ - 460/2022
40 006,00 € Biomedicínske centrum SAV, v. v. i., Neurobiologický ústav Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
29. Október 2020
KÚPNA ZMLUVA č. 742/2020
UPJŠ - 742/2020
9 247,20 € BIOTECH s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. August 2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV
UPJŠ - 978/2018
2 000,00 € doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
15. November 2019
Licenčná zmluva č. 1078/2019
UPJŠ - 1078/2019
0,00 € doc. PhDr. Ľubov Vladyková, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
12. Apríl 2021
Dohoda o úhrade cestovných náhrad súvisiacich s prijatím zamestnanca inej organizácie v zmysle zákona
UPJŠ - 119/2021
0,00 € Dr. Partha Sarkar Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. November 2011
Zmluva o nájme
UPJŠ - 473/2011
333,20 € Helena Krivjanská Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
11. Október 2018
ZMLUVA O NÁJME uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
UPJŠ - 1222/2018
419,70 € Ing. Radovan Rogos Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Máj 2012
Kúpna zmluva č. 241/2012
UPJŠ - 241/2012
81 617,90 € INMEDIA, spol. s r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2. November 2020
Kúpna zmluva č. 748/2020
UPJŠ - 748/2020
1 350,00 € ITES Vranov, s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
9. November 2018
LICENČNÁ ZMLUVA č. 1312/2018
UPJŠ - 1312/2018
0,00 € JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17. Apríl 2018
ZMLUVA O KRÁTKODOBOM NÁJME
UPJŠ - 457/2018
40,00 € Life Vision, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
25. Január 2018
D O H O D A o plnení úloh pre UPJŠ v Košiciach, vyslaní na pracovnú cestu a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste externistu
UPJŠ - 61/2018
0,00 € Matej Hanus Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
28. Február 2012
Zmluva o poskytnutí prostriedkov
UPJŠ - 9-014/2012
620,00 € Mgr. Igor Parnahaj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
25. Apríl 2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2018/2019, č. zmluvy 131/2018/2019
UPJŠ - 407/2019
1 870,50 € Mgr. Jana Havrilová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
28. August 2020
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu na akademický rok 2020/2021 číslo zmluvy 2/2020/2021
UPJŠ - 578/2020
1 440,00 € Mgr. Viktória Kráľová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach