Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2023
Dohoda o spolupráci pri organizácii experimentálneho overovania
UPJŠ - 675/2023
120 000,00 € Gymnázium Ladislava Novomeského Senica Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
1. December 2023
Dohoda o spolupráci pri organizácii experimentálneho overovania
UPJŠ - 676/2023
120 000,00 € Gymnázium Šurany Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
1. December 2023
Dohoda o spolupráci pri organizácii experimentálneho overovania
UPJŠ - 677/2023
120 000,00 € Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
1. December 2023
Kúpna zmluva - Výpočtová technika a príslušenstvo - DNS IKT 33 – 2. časť – audio príslušenstvo
UPJŠ - 678/2023
1 152,00 € Datacomp s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
28. November 2023
Kúpna zmluva - Výpočtová technika a príslušenstvo - DNS IKT 33 – 1. časť – notebooky, príslušenstvo
UPJŠ - 673/2023
18 168,00 € Datacomp s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
28. November 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 69/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 481/2023
880,00 € Dr. h. c. prof. Mgr. Slávka Tomaščíková PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27. November 2023
Kúpna zmluva - Výpočtová technika a príslušenstvo - DNS IKT 32 – 1. časť – PC, monitory, AiO; a 5. časť – príslušenstvo
UPJŠ - 672/2023
5 004,96 € Henrich Sonnenschein - ITSK Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. November 2023
Rámcová dohoda č. UPJŠ – 667/2023 o zabezpečení ubytovania pre študentov UPJŠ v Košiciach - ubytovanie pre 294 študentov ul. Pražská 2, Košice
UPJŠ - 667/2023
0,00 € INTRADE Technologies, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. November 2023
Dohoda o spolupráci pri organizácii experimentálneho overovania
UPJŠ - 662/2023
120 000,00 € Gymnázium Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. November 2023
Dohoda o spolupráci pri organizácii experimentálneho overovania
UPJŠ - 663/2023
120 000,00 € Gymnázium Pavla Horova Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. November 2023
Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby
UPJŠ - 664/2023
117 325,40 € Ergomed Poliklinika, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22. November 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb - Pranie a čistenie bielizne pre UVZ Danišovce
UPJŠ - 655/2023
23 832,00 € EUROnline s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22. November 2023
ZMLUVA O NÁJME uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov - nájom nebytových priestorov telocvične T5, nachádzajúcej sa na Ondavskej ul. č. 21 v Košiciach, k.ú. Terasa, zapísané na LV č. 1167 - loptové hry
UPJŠ - 657/2023
138,00 € Keď môžem pomôžem Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22. November 2023
Kúpna zmluva - Transmisný elektrónový mikroskop pre biologické aplikácie - Miesto dodania: priestory UPJŠ v Košiciach, PF, Ústav biologických a ekologických vied, RB Pavilón, Šrobárova 2, Košice.
UPJŠ - 658/2023
67 080,00 € JEOL (EUROPE) SAS Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22. November 2023
Kúpna zmluva - Výpočtová technika a príslušenstvo - DNS IKT 32 – 2. časť – notebooky, tablety
UPJŠ - 659/2023
3 590,40 € Zero Košice spol. s r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22. November 2023
Kúpna zmluva - Výpočtová technika a príslušenstvo - DNS IKT 33 – 4. časť – softvér pre mikroskop; 6. časť – tlačiarne, kopírky, MFZ
UPJŠ - 660/2023
4 258,38 € Zero Košice spol. s r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22. November 2023
Kúpna zmluva - Výpočtová technika a príslušenstvo - DNS IKT 33 – 5. časť – interface jednotka
UPJŠ - 661/2023
3 699,60 € PMS Delta, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
21. November 2023
RÁMCOVÁ DOHODA O SPOLUPRÁCI V OBLASTI VEDECKÉHO VÝSKUMU
UPJŠ - 651/2023
0,00 € Východoslovenskou distribučnou, a.s., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
21. November 2023
Nájomná zmluva - prenájom časti pozemkov - umiestnenie a prevádzkovanie nabíjacích staníc a parkovania elektrických vozidiel
UPJŠ - 652/2023
760,00 € ANTIK Telecom s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
21. November 2023
Nájomná zmluva - krátkodobý nájom nebytových priestorov 1. poschodia objektu Minerva - učebňa, nachádzajúceho sa na Moyzesovej ul. č. 9, Košice - Významné životného jubileum
UPJŠ - 653/2023
25,00 € RNDr. Jaroslava Oravcová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach