Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Október 2013
Dodatok č. 27 k Dohode o zriadení výučbových základní pre letný semester akademického roka 2012/2013 - zúčtovanie
UPJŠ - 416/2013
-4 298,00 € Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
10. Október 2013
Dodatok č. 24 ku Zmluve o zriadení výučbových základní a o spolupráci vo vedeckovýskumnej činnosti medzi Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika a Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou - zúčtovanie
UPJŠ - 411/2013
-2 633,00 € Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
10. Október 2013
Dodatok č. 30 k Dohode o zriadení výučbových základní - zúčtovanie
UPJŠ - 415/2013
-2 099,00 € Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
28. Január 2016
Dodatok č. 41 k Dohode o zriadení výučbových základní na ZS AR 2015/2016
UPJŠ - 11/2016
-1 868,00 € Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
10. Október 2013
Dodatok č. 27 k Dohode o zriadení výučbových základní
UPJŠ - 412/2013
-728,00 € Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach, n.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
10. Október 2013
Dodatok č. 11 k zmluve o zriadení špecializovaného výučbového zariadenia - zúčtovanie
UPJŠ - 410/2013
-207,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Október 2014
Dodatok č. 34 k Dohode o zriadení výučbových základní na letný semester AR 2013/2014 - zúčtovanie
UPJŠ - 474/2014
-111,00 € Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Október 2014
Dodatok č. 28 ku zmluve o zriadení výučbových základní a o spolupráci vo vedeckovýskumnej činnosti medzi Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika a Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na letný semester AR 2013/2014 -zúčtovanie
UPJŠ - 482/2014
-94,00 € Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. Október 2013
Dodatok č. 8 k Zmluve o praktickej výučbe - zúčtovanie
UPJŠ - 409/2013
-56,00 € Letecká vojenská nemocnica, a.s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Október 2014
Dodatok č. 31 k Dohode o zriadení výučbových základní (Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení praktickej výučby študentov zdravotníckych študijných odborov) na letný semester AR 2013/2014 -zúčtovanie
UPJŠ - 475/2014
-37,00 € Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach, n.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Október 2014
Dodatok č. 12 k Zmluve o praktickej výučbe na letný semester AR 2013/2014 - zúčtovanie
UPJŠ - 480/2014
-7,00 € Letecká vojenská nemocnica, a.s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. Október 2014
Dodatok č. 13 k Zmluve o zriadení špecializovaného výučbového zariadenia na letný semester AR 2013/2014 - zúčtovanie
UPJŠ - 476/2014
-7,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
8. Február 2011
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 43001074
UPJŠ – 2/2011
0,00 € Tepláreň Košice, a. s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
9. Február 2011
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 55/2010 - UPJŠ
UPJŠ – 20/2011
0,00 € Ing. Jarmila Krejzová, PhD., Ďurďošík Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
15. Február 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme č. 65/2009 z 27.2.2009
UPJŠ – 27/2011
0,00 € Anna Višňovská, Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
25. Február 2011
Zmluva o úhrade cestovných náhrad
FF - 1/2011
0,00 € Anatol Shevel Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Filozofická fakulta
28. Február 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme č. 64/2009 z 27.02.2009 v znení Dodatku č. 1
UPJŠ – 38/2011
0,00 € Michal Takáč, Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
15. Marec 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme č. 141/2010 z 12.8.2010 v znení Dodatku č. 1 uzavretej v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
UPJŠ – 15/2011
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
12. Apríl 2011
Advanced Computer Science - Dohoda
UPJŠ - 66/2011
0,00 € Oracle Slovensko spol. s r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
19. Apríl 2011
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme č. 107/2010
UPJŠ - 71/2011
0,00 € Ing. Marek Daňko Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach