Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. August 2012
Dodatok č. 5 k Zmluve o pripojení uzavretej dňa 27.06.2005 v znení Dodatkov č. 1-4
UPJŠ - 338/2012
0,00 € GTS Slovakia, s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6. August 2012
Licenčná zmluva
UPJŠ - 344/2012
0,00 € prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD. a kol. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
10. August 2012
Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o nájme č. 65/2010 zo dňa 26.02.2010
UPJŠ - 361/2012
0,00 € MVDr. Kornélia Čulenová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. August 2012
Dodatok č. 1/2012 k zmluve č. 1010113716 o dodávke a odbere tepla pre ústredné vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody
UPJŠ - 271/2012
0,00 € Tepelné hospodárstvo, s. r. o. Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. August 2012
Zmluva o spolupráci
UPJŠ - 362/2012
0,00 € Detská fakultná nemocnica Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. August 2012
Licenčná zmluva
UPJŠ - 363/2012
0,00 € Doc. RNDr. Andrej Oriňák, PhD. a kol. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. August 2012
Licenčná zmluva
UPJŠ - 364/2012
0,00 € Mgr. Martin Škára, PhD Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. August 2012
Zmluva o spolupráci
UPJŠ - 374/2012
0,00 € MVDr. Kornélia Čulenová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. August 2012
Zmluva o bibliografickej registrácii, kategorizácii a spracovaní publikačnej cinnosti
UPJŠ - 379/2012
0,00 € Andrzej Wloch Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
5. September 2012
Zmluva o zabezpečení vzdelávania
UPJŠ - 402/2012
0,00 € Štátny pedagogický ústav Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
11. September 2012
Dodatok č. 2 ku Komisionárskej zmluve č. 373/2009 v znení Dodatku č.1
UPJŠ - 408/2012
0,00 € VAŠA Slovensko, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
11. September 2012
Dodatok č. 2 ku Komisionárskej zmluve č. 372/2009 v znení Dodatku č.1
UPJŠ - 409/2012
0,00 € DOXX – Stravné lístky spol. s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
11. September 2012
Dodatok č. 2 ku Komisionárskej zmluve č. 371/2009 v znení Dodatku č.1
UPJŠ - 410/2012
0,00 € LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
11. September 2012
Licenčná zmluva
UPJŠ - 419/2012
0,00 € Doc. PhDr. Oľga Orosová, CSc. a kol. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17. September 2012
Zmluva o nájme
UPJŠ - 414/2012
0,00 € Mgr. Pavol Králik Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
19. September 2012
Zmluva o praktickej výučbe a zriadení špecializovaného výučbového zariadenia verejnej vysokej školy
UPJŠ - 446/2012
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
21. September 2012
Zmluva o nájme
UPJŠ - 444/2012
0,00 € Ing. Tatiana Horváthová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
21. September 2012
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
UPJŠ - 403/2012
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
25. September 2012
Licenčná zmluva
UPJŠ - 393/2012
0,00 € Doc. MUDr. Veronika Vargová, PhD. a kol. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
25. September 2012
Zmluva o nájme
UPJŠ - 454/2012
0,00 € TJ Sokol pri Gymnáziu, Trebišovská 12 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach