Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. December 2012
Licenčná zmluva
UPJŠ - 607/2012
0,00 € JUDr. Alena Krunková, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
12. December 2012
Licenčná zmluva
UPJŠ - 609/2012
0,00 € prof. RNDr. Ján Šalagovič, PhD. a kol. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17. December 2012
Licenčná zmluva
UPJŠ - 634/2012
0,00 € Prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17. December 2012
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
UPJŠ - 583/2012
0,00 € Vanda Nutárová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
18. December 2012
Zmluva o reklame
UPJŠ - 661/2012
0,00 € IZOLA Košice, s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. December 2012
Zmluva o úhrade cestovných náhrad
UPJŠ - 669/2012
0,00 € Andrej Macák Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. December 2012
Zmluva o úhrade cestovných náhrad
UPJŠ - 670/2012
0,00 € Katarína Kepesiová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. December 2012
Zmluva o úhrade cestovných náhrad
UPJŠ - 671/2012
0,00 € Dominika Mičechová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. December 2012
Zmluva o úhrade cestovných náhrad
UPJŠ - 672/2012
0,00 € Sabín Masová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. December 2012
Zmluva o úhrade cestovných náhrad
UPJŠ - 673/2012
0,00 € Matúš Jarolín Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. December 2012
Zmluva o úhrade cestovných náhrad
UPJŠ - 674/2012
0,00 € Mária Strákošová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. December 2012
Zmluva o úhrade cestovných náhrad
UPJŠ - 675/2012
0,00 € Monika Horváthová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. December 2012
Zmluva o úhrade cestovných náhrad
UPJŠ - 676/2012
0,00 € Peter Gajdošík Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. December 2012
Zmluva o úhrade cestovných náhrad
UPJŠ - 677/2012
0,00 € Michal Ondruška Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. December 2012
Zmluva o úhrade cestovných náhrad
UPJŠ - 678/2012
0,00 € Michal Krakovský Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. December 2012
Zmluva o úhrade cestovných náhrad
UPJŠ - 679/2012
0,00 € Martina Gabajová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. December 2012
Zmluva o úhrade cestovných náhrad
UPJŠ - 680/2012
0,00 € Katarína Berkešová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. December 2012
Zmluva o úhrade cestovných náhrad
UPJŠ - 681/2012
0,00 € Soňa Koreňová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. December 2012
Zmluva o úhrade cestovných náhrad
UPJŠ - 682/2012
0,00 € Dominika Horňáková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. December 2012
Zmluva o úhrade cestovných náhrad
UPJŠ - 683/2012
0,00 € Michaela Raganová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach