Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Apríl 2013
Zmluva o realizácii praktickej časti špecializačného štúdia pri uskutočňovaní akreditovaných špecializačných a certifikačných študijných programov
UPJŠ - 126/2013
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
3. Apríl 2013
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci č. 78/2007 zo dňa 25.05.2007
UPJŠ - 152/2013
0,00 € CBC Slovakia s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
4. Apríl 2013
Licenčná zmluva
UPJŠ - 120/2013
0,00 € PhDr. Beata Gajdošová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
4. Apríl 2013
Dodatok č. 1/2013 k zmluve o dodávke plynu
UPJŠ - 147/2013
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. Apríl 2013
Zmluva o dielo a o udelení licencie
UPJŠ - 164/2013
Doplnená
0,00 € bart.sk s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
30. Apríl 2013
Dohoda o skončení platnosti Zmluvy o nájme č. 141/2010
UPJŠ - 193/2013
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2. Máj 2013
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí služieb a prenájme KONT. 1100 L č. 201/2009/SZ zo dňa 28. 8. 2009 v znení Dodatku č. 1 a 2
UPJŠ -194/2013
0,00 € Kosit a.s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. Máj 2013
Zmluva o praktickej výučbe a o zriadení špecializovaných výučbových zariadení
UPJŠ - 178/2013
Doplnená
0,00 € Východoslovenský onkologický ústav, a. s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
21. Máj 2013
Smlouva o využití laboratoře jako referenčního pracoviště Bruker Daltonics pro Slovensko
UPJŠ - 196/2013
0,00 € Bruker s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Máj 2013
Zmluva o bibliografickej registrácii, kategorizácii a spracovaní publikačnej činnosti
UPJŠ - 235/2013
0,00 € Dr. Jan Hauke Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29. Máj 2013
Zmluva o výpožičke
UPJŠ - 204/2013
Doplnená
0,00 € Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6. Jún 2013
Zmluva o bibliografickej registrácii, kategorizácii a spracovaní publikačnej činnosti
UPJŠ - 262/2013
0,00 € MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
11. Jún 2013
Licenčná zmluva
UPJŠ - 229/2013
0,00 € prof. PhDr. Karol Feč, CSc. a kol. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
11. Jún 2013
Licenčná zmluva
UPJŠ - 259/2013
0,00 € prof. PhDr. Vladimír Leško, CSc. a kol. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17. Jún 2013
Zmluva o bibliografickej registrácii, kategorizácii a spracovaní publikačnej činnosti
UPJŠ - 280/2013
0,00 € RNDr. Ivan Melo, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17. Jún 2013
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
UPJŠ - 256/2013
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
18. Jún 2013
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
UPJŠ - 266/2013
0,00 € Natália Halászová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
18. Jún 2013
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
UPJŠ - 267/2013
0,00 € Ivana Antalová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
18. Jún 2013
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
UPJŠ - 264/2013
0,00 € Petra Naďová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
18. Jún 2013
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
UPJŠ - 263/2013
0,00 € Dušana Skalošová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach