Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Jún 2013
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
UPJŠ - 265/2013
0,00 € Jaroslava Suchá Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
19. Jún 2013
Dodatok č. 13 k Zmluve o nájme č. 79/2007
UPJŠ - 270/2013
0,00 € DAVITAL, s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27. Jún 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb
UPJŠ - 295/2013
0,00 € TORY CONSULTING, a. s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
28. Jún 2013
Licenčná zmluva
UPJŠ - 288/2013
0,00 € doc. PhDr. Milovan Ješič, PhD. a kol. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
1. Júl 2013
Zmluva o praktickej výučbe a o zriadení výučbových pracovísk
UPJŠ - 279/2013
0,00 € Nemocnica Krompachy spol. s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
10. Júl 2013
Zmluva o spolupráci
UPJŠ - 283/2013
0,00 € Košice - Turizmus Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Júl 2013
Zmluva o bibliografickej registrácii, kategorizácii a spracovaní publikačnej činnosti
UPJŠ - 333/2013
0,00 € doc. JUDr. Anton Dulak, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
21. August 2013
Rámcová zmluva o zabezpečení ubytovania pre študentov UPJŠ v Košiciach
UPJŠ - 370/2013
0,00 € Palmer Capital RE Slovakia, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
26. August 2013
Dodatok č. 1 k Dohode o spolupráci pri uskutočňovaní akreditovaných špecializačných študijných programov
UPJŠ - 377/2013
0,00 € Detská fakultná nemocnica Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27. August 2013
Rámcová zmluva o zabezpečení ubytovania pre študentov UPJŠ v Košiciach
UPJŠ - 379/2013
0,00 € Technická univerzita, Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
30. August 2013
Zmluva o nájme
UPJŠ - 386/2013
Doplnená
0,00 € Mária Chimičová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2. September 2013
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
UPJŠ - 362/2013
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
3. September 2013
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí služieb a prenájme KONT. 1100 L č. 201/2009/SZ
UPJŠ - 353/2013
0,00 € Kosit a.s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
5. September 2013
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme č. 204/2008 zo dňa 28.8.2008
UPJŠ - 385/2013
0,00 € TJ Slávia Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
5. September 2013
Zmluva o nájme
UPJŠ- 393/2013
Doplnená
0,00 € SANTIA s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. September 2013
Licenčná zmluva
UPJŠ - 428/2013
0,00 € doc. RNDr. Michal Hnatič, DrSc., doc. RNDr. Michal Jaščur, CSc. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
3. Október 2013
Licenčná zmluva
UPJŠ - 450/2013
0,00 € doc. RNDr. Michal Hnatič, DrSc., Tomáš Lučivjanský Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
3. Október 2013
Licenčná zmluva
UPJŠ - 462/2013
0,00 € prof. MUDr. Eva Mechírová, CSc., doc. MVDr. Iveta Domoráková, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
3. Október 2013
Dodatok č. 1/2013
UPJŠ - 257/2013
0,00 € Tepelné hospodárstvo s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
4. Október 2013
Licenčná zmluva
UPJŠ - 463/2013
0,00 € prof. MUDr. Eva Mechírová, CSc., doc. MVDr. Iveta Domoráková, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach