Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. December 2013
Zmluva o bibliografickej registrácii, kategorizácii a spracovaní publikačnej činnosti
UPJŠ - 615/2013
0,00 € doc. PaedDr. Martin Golema, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
3. December 2013
Zmluva o nájme
UPJŠ - 603/2013
0,00 € ASBIS SK, spol. s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6. December 2013
Zmluva o bibliografickej registrácii, kategorizácii a spracovaní publikačnej činnosti
UPJŠ - 625/2013
0,00 € doc. PhDr. Peter Káša, CSc. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6. December 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
UPJŠ - 324/2010
0,00 € Združenie používateľov Slovenkej akademickej dátovej siete - SANET sekretariát Centrum výpočtovej techniky STU Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
10. December 2013
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní transportu kapacity č. 117/2009
UPJŠ - 586/2013
0,00 € GTS Slovakia, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
10. December 2013
Dodatok č. 8 k Zmluve o pripojení č. 101/2005 zo dňa 27.6.2005
UPJŠ - 587/2013
0,00 € GTS Slovakia, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
10. December 2013
Zmluva o praktickej výučbe a zriadení špecializovaného výučbového zariadenia verejnej vysokej školy
UPJŠ - 635/2013
Doplnená
0,00 € Detská fakultná nemocnica Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
10. December 2013
Zmluva o poskytovaní expertných podporných služieb
UPJŠ - 621/2013
Doplnená
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
10. December 2013
Dodatok č. 14 k Zmluve o nájme č. 79/2007
UPJŠ - 618/2013
0,00 € DAVITAL, s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
12. December 2013
Komisionárska zmluva
UPJŠ - 647/2013
0,00 € Spoločnoť pre kriticky chorých Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. December 2013
Zmluva o nájme
UPJŠ - 639/2013
0,00 € Ing. Radovan Sedláček + DEXTERITY Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. December 2013
Licenčná zmluva
UPJŠ - 616/2013
0,00 € PhDr. Anna Džambová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. December 2013
Zmluva o nájme
UPJŠ - 596/2013
Doplnená
0,00 € Soňa Korčeková - ASO VENDING Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17. December 2013
Contract: EPA
UPJŠ - 572/2013
Doplnená
0,00 € ETS Global BV Sp. z o.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17. December 2013
Contract: PTC
UPJŠ - 573/2013
0,00 € ETS Global BV Sp. z o.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. December 2013
Komisionárska zmluva
UPJŠ - 664/2013
0,00 € Mgr. Maroš Mačuha - Archívum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. December 2013
Licenčná zmluva
UPJŠ - 654/2013
0,00 € Mgr. Róbert Stojka, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. December 2013
Licenčná zmluva
UPJŠ - 655/2013
0,00 € PhDr. Kristína Bosáková, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. December 2013
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme č. 67/2010
UPJŠ - 653/2013
0,00 € C-PRESS s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
13. Január 2014
Licenčná zmluva
UPJŠ - 676/2013
0,00 € JUDr. Regina Hučková, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach