Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Júl 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 8.3.2010
UPJŠ - 229/2011
0,00 € Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6. Júl 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 15.3.2010
UPJŠ - 230/2011
0,00 € Základná škola Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6. Júl 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 30.3.2010
UPJŠ - 231/2011
0,00 € Základná škola Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6. Júl 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 24.5.2010
UPJŠ - 232/2011
0,00 € Gymnázium Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6. Júl 2011
Zmluva o spolupráci
UPJŠ - 234/2011
0,00 € Základná škola Alexandra Dubčeka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6. Júl 2011
Zmluva o spolupráci
UPJŠ - 235/2011
0,00 € Gymnázium Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6. Júl 2011
Zmluva o spolupráci
UPJŠ - 236/2011
0,00 € Gymnázium Terézie Vansovej Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6. Júl 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 2.3.2011
UPJŠ - 233/2011
0,00 € Základná škola Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
7. Júl 2011
Zmluva o nájme
UPJŠ - 240/2011
0,00 € Katarína Vasková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
11. Júl 2011
Dodatok k zmluve o poskytovaní právnej pomoci zo dňa 11.06.2007
LF - 61/2011
0,00 € JUDr. František Kočka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Lekárska fakulta
12. Júl 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci pri výkone činnosti registračnej autority CA Disig č. D2008101701
UPJŠ - 249/2011
0,00 € Disig, a.s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. Júl 2011
Zmluva o spolupráci
UPJŠ - 253/2011
0,00 € Spojená škola Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. Júl 2011
Zmluva o spolupráci
UPJŠ - 254/2011
0,00 € Gymnázium Šrobárova Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. Júl 2011
Zmluva o spolupráci
UPJŠ - 255/2011
0,00 € Stredná odborná škola - Szakközépiskola Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. Júl 2011
Zmluva o spolupráci
UPJŠ - 256/2011
0,00 € Stredná odborná škola pôšt a telekomunikácií Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. Júl 2011
Zmluva o spolupráci
UPJŠ - 257/2011
0,00 € Gymnázium Jána Chalúpku v Brezne Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. Júl 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 11.2.2011
UPJŠ - 258/2011
0,00 € Základná škola s materskou školou Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. Júl 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 24.3.2010
UPJŠ - 259/2011
0,00 € Základná škola Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. Júl 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 5.3.2010
UPJŠ - 260/2011
0,00 € Základná škola Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. Júl 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 27.05.2010
UPJŠ - 261/2011
0,00 € Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach