Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Január 2014
Licenčná zmluva
UPJŠ - 01/2014
0,00 € MUDr. Marek Šoltés, PhD., prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
13. Január 2014
Zmluva o poskytovaní servisných služieb
UPJŠ - 02/2014
0,00 € Informačná technika, spol. s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
13. Január 2014
Zmluva o realizácii praktickej časti špecializačného štúdia
UPJŠ - 494/2013
Doplnená
0,00 € Východoslovenský onkologický ústav, a.s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Január 2014
Zmluva o bibliografickej registrácii, kategorizácii a spracovaní publikačnej činnosti
UPJŠ - 13/2014
0,00 € Robert Kieltyka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17. Január 2014
Zmluva o realizácii praktickej časti špecializačného štúdia
UPJŠ - 14/2014
Doplnená
0,00 € Národný ústav reumatických chorôb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
21. Január 2014
Zmluva č. 539 /2013/240/MPRV SR o úhrade prevádzkových nákladov uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
UPJŠ - 678/2013
Doplnená
0,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. Január 2014
Kúpna zmluva
UPJŠ - 28/2014
0,00 € PEPSI-COLA SR, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
28. Január 2014
Zmluva o bibliografickej registrácii, kategorizácii a spracovaní publikačnej činnosti
UPJŠ - 25/2014
0,00 € RNDr. Dušan Vallo, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
28. Január 2014
Licenčná zmluva
UPJŠ - 18/2014
0,00 € Ing. Slavka Sedláková, PhD., Ing. Zlata Vaľovská, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
28. Január 2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
UPJŠ - 10/2014
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
30. Január 2014
Kúpna zmluva
UPJŠ - 45/2014
0,00 € INMEDIA, spol. s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
30. Január 2014
Kúpna zmluva
UPJŠ - 53/2014
0,00 € Chofam, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
4. Február 2014
Dodatok č. 2 k Zmluve o implementácii, údržbe a rozvoji programového produktu Akademický informačný systém zo dňa 21.4.2009 v znení Dodatku č. 1
UPJŠ - 32/2014
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
5. Február 2014
Licenčná zmluva
UPJŠ - 26/2014
0,00 € PhDr. Richard Geffert, Ph.D. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
10. Február 2014
Dohoda o vzájomnej spolupráci
UPJŠ - 489/2013
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
12. Február 2014
Komisionárska zmluva
UPJŠ - 68/2014
Doplnená
0,00 € Slovart G.T.G., s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
12. Február 2014
Agreement
UPJŠ - 63/2014
0,00 € Nieves Pascual Soler Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. Február 2014
Komisionárska zmluva
UPJŠ - 56/2014
0,00 € PaedDr. Nadežda Čabiňaková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17. Február 2014
Licenčná zmluva
UPJŠ - 66/2014
0,00 € prof. PhDr. Vladimír Leško, CSc. a kol. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17. Február 2014
Licenčná zmluva
UPJŠ - 30/2014
0,00 € RNDr. Janetta Nestorová Dická, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach