Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Február 2014
Licenčná zmluva
UPJŠ - 57/2014
0,00 € prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc., Ing. Eva Výrostová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17. Február 2014
Licenčná zmluva
UPJŠ - 58/2014
0,00 € doc. PhDr. Milovan Ješič, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17. Február 2014
Licenčná zmluva
UPJŠ - 59/2014
0,00 € PhDr. Mária Paľová, PhD., PhDr. Štefan Franko, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17. Február 2014
Licenčná zmluva
UPJŠ - 60/2014
0,00 € doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD. a kol. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17. Február 2014
Licenčná zmluva
UPJŠ - 61/2014
0,00 € prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD. a kol. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
18. Február 2014
Licenčná zmluva
UPJŠ - 33/2014
0,00 € Jazykovedný ústav Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Február 2014
Licenčná zmluva
UPJŠ - 94/2014
0,00 € PhDr. Magdaléna Hagovská, PhD. Cert. MDT. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Február 2014
Licenčná zmluva
UPJŠ - 93/2014
0,00 € doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. a kol. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
25. Február 2014
Zmluva o uskladnení a predaji tovaru
UPJŠ - 62/2014
0,00 € Grada Slovakia, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
3. Marec 2014
Hromadná licenčná zmluva
UPJŠ - 65/2014
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
3. Marec 2014
Zmluva o nájme
UPJŠ - 73/2014
0,00 € ČaSS, spol. s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
4. Marec 2014
Zmluva o bibliografickej registrácii, kategorizácii a spracovaní publikačnej činnosti
UPJŠ - 107/2014
0,00 € Ing. Radovan Herchel, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. Marec 2014
Licenčná zmluva
UPJŠ - 127/2014
0,00 € JUDr. Martin Vernarský, PhD. a kol. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. Marec 2014
Licenčná zmluva
UPJŠ - 132/2014
0,00 € doc. PhDr. Pavol Tholt, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17. Marec 2014
Hromadná poistná zmluva o poistení počas zahraničných pracovných ciest
UPJŠ - 126/2014
Doplnená
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
19. Marec 2014
Zmluva o spolupráci
UPJŠ - 109/2014
0,00 € Slovenský zväz včelárov, Základná organizácia Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
25. Marec 2014
Licenčná zmluva
UPJŠ - 158/2014
0,00 € JUDr. Jozef Tekeli, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
25. Marec 2014
Zmluva o spoločnom užívaní ohlasovne požiarov
UPJŠ - 151/2014
0,00 € SANTIA s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
25. Marec 2014
Zmluva o spoločnom užívaní ohlasovne požiarov
UPJŠ - 152/2014
0,00 € Peter Perun - NUREP s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
25. Marec 2014
Zmluva o spoločnom užívaní ohlasovne požiarov
UPJŠ - 153/2014
0,00 € HIPOCOPY COPYCENTRUM Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach