Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Júl 2011
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 041-2010/VS a ev. č. UPJŠ - 457/2010 z 15.11.2010
UPJŠ - 264/2011
0,00 € SCHOTT s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. Júl 2011
Zmluva o nájme
UPJŠ - 274/2011
0,00 € Róbert Zavacký Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
21. Júl 2011
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby
FVS - 1/2011
0,00 € Golden Eye Servis, s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Fakulta verejnej správy
26. Júl 2011
Dodatok č. 19 k Poistnej zmluve č. 411001784
UPJŠ - 268/2011
0,00 € Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27. Júl 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o prenájme KONT.1100 L č. 201/2009/SZ
UPJŠ - 154/2011
0,00 € Kosit a.s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
28. Júl 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní kapacity
UPJŠ - 284/2011
0,00 € Východoslovenský onkologický ústav, a.s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
28. Júl 2011
Zmluva o nájme
UPJŠ - 288/2011
0,00 € Dušan Gajdoš Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2. August 2011
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí služieb a prenájme KONT. 1100 L č. 201/2009/SZ zo dňa 28. 8. 2009 v znení Dodatku č. 1 a 2
UPJŠ - 271/2011
0,00 € Kosit a.s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2. August 2011
Zmluva o zabezpečení letných jazykových škôl
UPJŠ - 289/2011
0,00 € Štátny pedagogický ústav Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
3. August 2011
Dodatok č. 26 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečovaní praktickej výučby študentov zdravotníckych študijných odborov (Dohode o zriadení výučbových základní)
LF -149/2011
0,00 € Detská fakultná nemocnica Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Lekárska fakulta
15. August 2011
Zmluva o úhrade cestovných náhrad
FF - 12/2011
0,00 € László Magyar Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Filozofická fakulta
16. August 2011
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. VMSP-P-0116-09/3 v znení jej platných dodatkov
UPJŠ - 310/2011
0,00 € BMP Consulting s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17. August 2011
Rámcová zmluva o zabezpečení ubytovania pre študentov UPJŠ v Košiciach č. 001/2011/UPJŠ
UPJŠ - 301/2011
0,00 € MERE Slovakia s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. August 2011
Zmluva o poskytovaní služieb č. 8/2011
UPJŠ - 273/2011
0,00 € SANET – Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. August 2011
Rámcová zmluva o zabezpečení ubytovania pre študentov UPJŠ v Košiciach č. 002/2011/UPJŠ
UPJŠ - 318/2011
0,00 € SOMO, spol. s r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. August 2011
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 325/2010
UPJŠ - 308/2011
0,00 € Viera Pomikalová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
26. August 2011
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 041-2010/VS a ev. č. UPJŠ-457/2010 z 15.11.2010
UPJŠ- 324/2011
0,00 € SCHOTT, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
30. August 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme č. 428/2010
UPJŠ - 321/2011
0,00 € Ing. Marek Daňko Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
7. September 2011
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme č. 203/2008 zo dňa 3.9.2008
UPJŠ - 336/2011
0,00 € WILLCOM, s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
13. September 2011
Zmluva o úhrade cestovných náhrad
FF - 15/2011
0,00 € Stanislav Kavka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Filozofická fakulta