Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. September 2011
Zmluva o úhrade cestovných náhrad
FF - 16/2011
0,00 € Jaroslav Peprník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Filozofická fakulta
14. September 2011
Zmluva o nájme
UPJŠ - 352/2011
Doplnená
0,00 € TJ Sokol pri gymnáziu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
19. September 2011
Zmluva o nájme
UPJŠ - 355/2011
Doplnená
0,00 € Pavol Králik Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. September 2011
Zmluva o pripojení
FVS - 2/2011
0,00 € Orange Slovensko a. s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Fakulta verejnej správy
21. September 2011
Zmluva o pripojení
FVS - 3/2011
0,00 € Orange Slovensko a. s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Fakulta verejnej správy
26. September 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 9.3.2010
UPJŠ - 367/2011
0,00 € Základná škola Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
26. September 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 4.3.2010
UPJŠ - 368/2011
0,00 € Stredná odborná škola Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
26. September 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 12.3.2010
UPJŠ - 369/2011
0,00 € Stredná odborná škola Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
26. September 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 30.3.2010
UPJŠ - 370/2011
0,00 € Gymnázium v Ružomberku Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
26. September 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 07.07.2010
UPJŠ - 371/2011
0,00 € Základná škola Jozefa Urbana Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
26. September 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 3.3.2010
UPJŠ - 372/2011
0,00 € Základná škola Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
26. September 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 23.3.2010
UPJŠ - 373/2011
0,00 € Gymnázium Medzilaborce Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
26. September 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci zo dňa
UPJŠ - 374/2011
0,00 € Základná škola, Laborecká 66, Humenné Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
26. September 2011
Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme č. 83/2002
UPJŠ - 323/2011
0,00 € Róbert Dzúrik Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
30. September 2011
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme č. 204/2008 zo dňa 28.8.2008
UPJŠ - 381/2011
0,00 € TJ Slávia Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
3. Október 2011
Dodatok k Zmluve o pripojení - č. zmluvy: A3884984
FF - 20/2011
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Filozofická fakulta
3. Október 2011
Dodatok k Zmluve o pripojení - č. zmluvy: A3885079
FF - 21/2011
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Filozofická fakulta
3. Október 2011
Dodatok k Zmluve o pripojení - č. zmluvy: A3884998
FF - 22/2011
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Filozofická fakulta
3. Október 2011
Dodatok k Zmluve o pripojení - č. zmluvy: A3885016
FF - 23/2011
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Filozofická fakulta
3. Október 2011
Dodatok k Zmluve o pripojení - č. zmluvy: A3885076
FF - 24/2011
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Filozofická fakulta