Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Október 2011
Zmluva o pripojení
FF - 25/2011
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Filozofická fakulta
3. Október 2011
Dodatok k Zmluve o pripojení - č. zmluvy: A3888492
FF - 26/2011
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Filozofická fakulta
3. Október 2011
Zmluva o pripojení
FF - 27/2011
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Filozofická fakulta
3. Október 2011
Dodatok k Zmluve o pripojení - č. zmluvy: A5888643
FF - 28/2011
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Filozofická fakulta
7. Október 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb č. 400/2010
UPJŠ - 390/2011
0,00 € ALKA s. r. o. Prešov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17. Október 2011
Zmluva o praktickej výučbe
LF - 217/2011
Doplnená
0,00 € Letecká vojenská nemocnica, a. s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Lekárska fakulta
26. Október 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme č. 67/2010
UPJŠ - 441/2011
0,00 € C-PRESS s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
7. November 2011
Zmluva o nájme
UPJŠ - 457/2011
0,00 € Občianske združenie Futbalový klub JUNIOR Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
9. November 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 5.3.2011
UPJŠ - 427/2011
0,00 € Hotelová akadémia Otta Brucknera Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
9. November 2011
Zmluva o spolupráci
UPJŠ - 431/2011
0,00 € Gymnázium sv. Moniky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
9. November 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 10.03.2011
UPJŠ - 432/2011
0,00 € Gymnázium - Gimnázium Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
9. November 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 4.3.2010
UPJŠ - 433/2011
0,00 € Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
9. November 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 12.3.2010
UPJŠ - 434/2011
0,00 € Základná škola Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
9. November 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 8. marca 2010
UPJŠ - 435/2011
0,00 € Stredná priemyselná škola Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
9. November 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 4.3.2010
UPJŠ - 436/2011
0,00 € Základná škola s materskou školou sv. Cyrila a Metoda Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
9. November 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 28.03.2010
UPJŠ - 437/2011
0,00 € Základná škola Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. November 2011
Zmluva o spolupráci
UPJŠ - 465/2011
0,00 € Stredná priemyselná škola elektrotechnická Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. November 2011
Zmluva o spolupráci
UPJŠ - 466/2011
0,00 € Súkromné gymnázium Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. November 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 16.3.2010
UPJŠ - 467/2011
0,00 € Základná škola Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. November 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 11.3.2010
UPJŠ - 468/2011
0,00 € Základná škola Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach