Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. November 2011
Zmluva o úhrade cestovných náhrad
FF - 35/2011
0,00 € Miron Breznoščák Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Filozofická fakulta
22. November 2011
Zmluva o úhrade cestovných náhrad
FF - 36/2011
0,00 € Ladislav Gergely Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Filozofická fakulta
22. November 2011
Zmluva o úhrade cestovných náhrad
FF - 37/2011
0,00 € Alica Kurhajcová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Filozofická fakulta
22. November 2011
Zmluva o úhrade cestovných náhrad
FF - 38/2011
0,00 € Ivana Škulecová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Filozofická fakulta
22. November 2011
Zmluva o úhrade cestovných náhrad
FF - 39/2011
0,00 € Mária Tömösváryová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Filozofická fakulta
22. November 2011
Zmluva o úhrade cestovných náhrad
FF - 40/2011
0,00 € Ágnes Tamás Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Filozofická fakulta
24. November 2011
Zmluva o úhrade cestovných náhrad
FF - 43/2011
0,00 € Veronika Križeková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Filozofická fakulta
30. November 2011
Zmluva o úhrade cestovných náhrad
FF - 44/2011
0,00 € Ludmila Urbanová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Filozofická fakulta
7. December 2011
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
UPJŠ - 500/2011
0,00 € Adriana Kóšová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
7. December 2011
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
UPJŠ - 501/2011
0,00 € Angelika Novotná Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
7. December 2011
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
UPJŠ - 502/2011
0,00 € Vladimír Hojstrič Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
7. December 2011
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
UPJŠ - 503/2011
0,00 € Lukáš Cisko Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
7. December 2011
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
UPJŠ - 504/2011
0,00 € Vladimír Hojstrič Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
7. December 2011
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
UPJŠ - 505/2011
0,00 € Lukáš Cisko Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
9. December 2011
Zmluva o úhrade cestovných náhrad
FF - 45/2011
0,00 € Miroslav Černý Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Filozofická fakulta
14. December 2011
Dodatok č. 4 k Zmluve o vykonávaní činnosti pracovnej zdravotnej služby č. 152/2010
UPJŠ - 513/2011
0,00 € Železničné zdravotníctvo Košice, s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
15. December 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100131596B
UPJŠ - 516/2011
0,00 € Východoslovenská energetika a. s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
15. December 2011
Zmluva o združenej dodávke plynu
UPJŠ - 517/2011
Doplnená
0,00 € RWE Gas Slovensko, s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
19. December 2011
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 2010/05 a č. UPJŠ 406/2010
UPJŠ - 523/2011
0,00 € Projekt Eurocampus Slovenská republika, s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22. December 2011
Zmluva o výpožičke
UPJŠ - 529/2011
0,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach