Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2011
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme č. 20/2007 zo dňa 25.01.2007
UPJŠ - 530/2011
0,00 € ISPA, spol. s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22. December 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
PF - 81/2011
0,00 € VSL Software, a. s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Prírodovedecká fakulta
23. December 2011
Zmluva o združení
UPJŠ - 535/2011
Doplnená
0,00 € Ústav materiálového výskumu SAV v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
11. Január 2012
Zmluva o poskytnutí služby
UPJŠ - 532/2011
0,00 € Interhouse Košice, a. s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Január 2012
Zmluva o nájme
UPJŠ - 02/2012
0,00 € Ing. Tatiana Horváthová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17. Január 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme č. 499/2010
UPJŠ - 550/2011
0,00 € Sergej Skugarev – TOP TRADE Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
26. Január 2012
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme č. 67/2010
UPJŠ - 554/2011
0,00 € C-PRESS s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27. Január 2012
Zmluva o budúcej zmluve
UPJŠ - 14/2012
0,00 € Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27. Január 2012
Zmluva o budúcej zmluve
UPJŠ - 15/2012
0,00 € Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27. Január 2012
Zmluva o budúcej zmluve
UPJŠ - 21/2012
0,00 € BPM Consulting, s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
31. Január 2012
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste doktoranda
FF - 01/2012
0,00 € Mgr. Tatiana Lorincová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Filozofická fakulta
31. Január 2012
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 01/2011
LF - 270/2011
0,00 € ZDRAVSERVIS, spol. s r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Lekárska fakulta
1. Február 2012
Licenčná zmluva
UPJŠ - 20/2012
0,00 € Mgr. Mária Bačíková, PhD. a kol. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
1. Február 2012
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
UPJŠ - 8-01/2012
0,00 € Júlia Marcinčinová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
1. Február 2012
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
UPJŠ - 8-02/2012
0,00 € Júlia Marcinčinová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
1. Február 2012
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
UPJŠ - 8-03/2012
0,00 € Elena Krušková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
1. Február 2012
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
UPJŠ - 8-04/2012
0,00 € Miroslava Maková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
1. Február 2012
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
UPJŠ - 8-05/2012
0,00 € Andrea Hanáková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
7. Február 2012
Licenčná zmluva
UPJŠ - 29/2012
0,00 € Mgr. Gabriela Kravčáková, PhD. a kol. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
7. Február 2012
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste doktoranda
FF - 02/2012
0,00 € Mgr. Zuzana Molnárová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Filozofická fakulta