Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Február 2012
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste doktoranda
FF - 03/2012
0,00 € Mgr. Zita Širilová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Filozofická fakulta
7. Február 2012
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste doktoranda
FF - 04/2012
0,00 € Mgr. Beáta Kubušová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Filozofická fakulta
7. Február 2012
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste doktoranda
FF - 05/2012
0,00 € Mgr. Tatiana Juhásová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Filozofická fakulta
7. Február 2012
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste doktoranda
FF - 06/2012
0,00 € Mgr. Stanislava Štofanová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Filozofická fakulta
7. Február 2012
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste doktoranda
FF - 07/2012
0,00 € Mgr. Lucia Cifraničová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Filozofická fakulta
7. Február 2012
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste doktoranda
FF - 08/2012
0,00 € Mgr. Zuzana Tokárová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Filozofická fakulta
7. Február 2012
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste doktoranda
FF - 09/2012
0,00 € Mgr. Zuzana Bocanová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Filozofická fakulta
7. Február 2012
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste doktoranda
FF - 10/2012
0,00 € Mgr. Silvia Baučeková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Filozofická fakulta
7. Február 2012
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste doktoranda
FF - 11/2012
0,00 € Mgr. Mária Vasiľová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Filozofická fakulta
7. Február 2012
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste doktoranda
FF - 12/2012
0,00 € Mgr. Zuzana Hamzová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Filozofická fakulta
7. Február 2012
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste doktoranda
FF - 13/2012
0,00 € PhDr. Jozef Puchala Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Filozofická fakulta
7. Február 2012
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste doktoranda
FF - 14/2012
0,00 € Mgr. Daniel Durkáč Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Filozofická fakulta
7. Február 2012
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste doktoranda
FF - 16/2012
0,00 € Mgr. Martin Drobňák Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Filozofická fakulta
17. Február 2012
Zmluva o obstaraní predaja veci
UPJŠ - 35/2012
0,00 € Ján Hanzlůvka - Knihy Hanzlůvka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. Február 2012
Dodatok č. 2 k Flotilovej poistnej zmluve pre havarijné poistenie motorových a prípojných vozidiel č.: 7710012675
UPJŠ - 506/2011
0,00 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22. Február 2012
Licenčná zmluva
UPJŠ - 55/2012
0,00 € JUDr. Alena Krunková, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22. Február 2012
Licenčná zmluva
UPJŠ - 56/2012
0,00 € PaedDr. Renáta Orosová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22. Február 2012
Licenčná zmluva
UPJŠ - 57/2012
0,00 € Mgr. Soňa Šnircová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Február 2012
Zmluva o poskytnutí licencie a o službách týkajúcich sa prevádzkovania programového produktu Akademický informačný systém 2
UPJŠ - 66/2012
0,00 € Akadémia médií, vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie, n. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
28. Február 2012
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme č. 64/2009 z 27.2.2009
UPJŠ - 85/2012
0,00 € Michal Takáč Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach