Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2012
Dodatok č. 2 k Zmluve o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný Informačný Systému Podpory výskumu a vývoja na Slovensku: prístup k Elektronickým informačným zdrojom uzavretej dňa 18. 1. 2010 v znení Dodatku č. 1
UPJŠ - 47/2012
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
5. Marec 2012
Licenčná zmluva
UPJŠ - 95/2012
0,00 € Prof. RNDr. Juraj Černák, CSc. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
5. Marec 2012
Licenčná zmluva
UPJŠ - 96/2012
0,00 € Prof. RNDr. Juraj Černák, CSc. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
5. Marec 2012
Licenčná zmluva
UPJŠ - 97/2012
0,00 € Ing. Silvia Ručinská, PhD. a kol. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
5. Marec 2012
Licenčná zmluva
UPJŠ - 99/2012
0,00 € Mgr. Soňa Šnircová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
15. Marec 2012
Zmluva o nájme častí nebytových priestorov pre umiestnenie informačného média
UPJŠ - 131/2012
Doplnená
0,00 € POS Media Slovakia, s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Marec 2012
Dodatok č. 12 k Dohode o spolupráci pri uskutočňovaní akreditovaných špecializačných študijných programov zo dňa 5.8.2006
UPJŠ - 79/2012
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Marec 2012
Dodatok č. 13 k Dohode o spolupráci pri uskutočňovaní akreditovaných špecializačných študijných programov zo dňa 5.8.2006
UPJŠ - 133/2012
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Marec 2012
Licenčná zmluva
UPJŠ - 109/2012
0,00 € Doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., Ing. Viera Lovayová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Marec 2012
Zmluva o bibliografickej registrácii, kategorizácii a spracovaní publikačnej činnosti
UPJŠ - 137/2012
0,00 € JUDr. Tomáš Dvořák, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
19. Marec 2012
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 155/2009
UPJŠ - 141/2012
0,00 € „DGA“ DESIGN GRAFIC ARCHITECTURE, s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. Marec 2012
Hromadná licenčná zmluva
UPJŠ - 50/2012
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
28. Marec 2012
Dodatok č.1 k Zmluve č. 421120038 a č. UPJŠ 527/2011 o združenej dodávke elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 20. 12. 2011
UPJŠ - 138/2012
0,00 € MAGNA E. A. s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29. Marec 2012
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
UPJŠ - 8-06/2012
0,00 € Milada Konečná Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
30. Marec 2012
Licenčná zmluva
UPJŠ - 146/2012
0,00 € JUDr. Martin Vernarský, PhD. a kolektív Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2. Apríl 2012
Dodatok č. 5 k Zmluve o vykonávaní činnosti pracovnej zdravotnej služby č. 152/2010
UPJŠ - 158/2012
0,00 € Železničné zdravotníctvo Košice, s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
4. Apríl 2012
Zmluva o bibliografickej registrácii, kategorizácii a spracovaní publikačnej činnosti
UPJŠ - 167/2012
0,00 € RNDr. Ivan Varga, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
11. Apríl 2012
Zmluva o obstaraní predaja veci
UPJŠ - 54/2012
Doplnená
0,00 € Eurokódex, s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
18. Apríl 2012
Zmluva o bibliografickej registrácii, kategorizácii a spracovaní publikačnej činnosti
UPJŠ - 180/2012
0,00 € Dr. Tomasz Demendecki Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. Apríl 2012
Zmluva o spolupráci
UPJŠ - 184/2012
0,00 € Gymnázium, SNP 1 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach