Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na výučbu medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 34/2022
9013/0097/24
1 715,00 € Ivan Špánik Slovenská technická univerzita v Bratislave
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na výučbu medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 36/2022
9013/0098/24
1 715,00 € prof. Ing. Juma Haydary, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
29. Február 2024
Nájomná zmluva č. 08/2024 R-STU
9012/0005/24
220,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave NT Consulting, s.r.o.
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na školenie medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 37/2022
9013/0099/24
1 715,00 € Lucia Miadoková, M.Sc. Slovenská technická univerzita v Bratislave
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na školenie medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 35/2022
9013/0100/24
1 715,00 € Ing. Mgr. Alžbeta Lapšanská Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. Február 2024
Zmluva o ubytovaní zamestnanca spolu s jeho manželkou č. 9710/0003/24
9710/0003/24
500,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave prof. Volodymyr Khylenko
28. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78375-2
212,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Jakub Ďurina
28. Február 2024
Zmluva č. 9701/0004/2024 o vykonaní pravidelných odborných prehliadok, odborných skúšok a mimozáručného servisu
9701/0004/2024
35 995,49 € BCP HOLDING, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
28. Február 2024
Zmluva o zabezpečení podmienok pre vypracovanie záverečnej práce študentov č. 0404/0002/24
0404/0002/24
0,00 € McCarter a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
27. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78349-2
226,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Adam Bulko
27. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78374-1
112,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Martim Sérgio
27. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78199-2
226,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Miloš Benč
27. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78352-2
109,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Erik Farkaš
27. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78159-2
224,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Jan Gutberlet
27. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
71240-3
106,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Peter Marosi
24. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78357-1
106,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Juraj Flamík
24. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78358-1
106,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Samuel Sedláček
24. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78359-1
106,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Martin Šugár
24. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78372-1
226,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Evangelos Leivadiotis
23. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. 0301/0025/24
0301/0025/24
98 723,52 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Západoslovenská distribučná, a.s.