Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. 0301/0025/24
0301/0025/24
98 723,52 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Západoslovenská distribučná, a.s.
23. Február 2024
Dohoda o uznaní dlhu a splátkovom kalendári č. 9704/0002/24
9704/0002/24
478,78 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ing. Eva Benková
23. Február 2024
Memorandum o porozumení č. 9012/0004/24
9012/0004/24
0,00 € Framatome Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. Február 2024
Zmluva o spolupráci pri bezodplatnom užívaní športovísk, MTF STU č. 20/2024
0600/0018/24
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Plavecký klub STU Trnava
23. Február 2024
Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 9710/0005/24
9710/0005/24
144,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Michal Pálka
23. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78351-1
109,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Rustam Radzhabov
23. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78354-1
106,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Matej Varáček
22. Február 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 72/2324
9013/0082/24
1 362,00 € Ing. Michal Dzuriš Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. Február 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 71/2324
9013/0083/24
1 362,00 € Ing. Jakub Krchnák Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. Február 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie číslo: 31/2324
9013/0087/24
1 115,00 € prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc. Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. Február 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 78/2324
9013/0089/24
1 780,00 € Ing. Peter Nižňan Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78292-3
218,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Francisca Daniela Ferreira Félix
22. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78302-1
109,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Mariapia D'Alessandro
22. Február 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 80/2324
9013/0090/24
1 390,00 € Ing. Andrej Majkút Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. Február 2024
Zmluva o prihlásení sa do súťaže ,,Road to FEI" na školský rok 2023/2024, č. 0301/0024/24
0301/0024/24
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Stredná priemyselná škola elektrotechnická
22. Február 2024
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb č. 0102/0003/24
0102/0003/24
79 560,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Bratislavský samosprávny kraj
22. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78305-1
109,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Francesca Pia Vecchione
22. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78252-2
226,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Alica Nováková
22. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78306-1
226,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Alaa Nasir
22. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78228-2
113,40 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Kristína Nemcová