Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78292-3
218,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Francisca Daniela Ferreira Félix
22. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78302-1
109,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Mariapia D'Alessandro
22. Február 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 80/2324
9013/0090/24
1 390,00 € Ing. Andrej Majkút Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. Február 2024
Zmluva o prihlásení sa do súťaže ,,Road to FEI" na školský rok 2023/2024, č. 0301/0024/24
0301/0024/24
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Stredná priemyselná škola elektrotechnická
22. Február 2024
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb č. 0102/0003/24
0102/0003/24
79 560,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Bratislavský samosprávny kraj
22. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78305-1
109,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Francesca Pia Vecchione
22. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78252-2
226,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Alica Nováková
22. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78306-1
226,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Alaa Nasir
22. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78228-2
113,40 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Kristína Nemcová
21. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78285-3
216,66 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Jakub Čellár
21. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
77960-1
113,11 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Andrea Perrucci
21. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78294-1
272,60 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Karol Škopek
21. Február 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium číslo: 293/2324
9013/0058/24
2 808,00 € Bc. Samuel Bobaľa Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Február 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium číslo: 04/2023
9013/0071/24
4 320,00 € Mariia Klinkina Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Február 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium číslo: 242/2324
9013/0088/24
2 646,00 € Yesuf Mohammed Hassen Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Február 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium číslo: 105/2324
9013/0091/24
3 398,00 € Oliver Daníšek Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Február 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 76/2324
9013/0081/24
3 400,00 € Bc. Lenka Gregová Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78275-2
113,11 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Alexander Almáši
21. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78297-1
101,05 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Stanislav Kováčik
21. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78284-1
226,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Nurshapagat Kassen