Centrálny register zmlúv

Audiovizuálny fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 905/2022-4/4.1
26 000,00 € LampArt Audiovizuálny fond
11. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 894/2022-7/1.2.2
20 000,00 € Peacemaker Audiovizuálny fond
11. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 76/2023-3/2.1.3
6 000,00 € Artichoke s.r.o. Audiovizuálny fond
30. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí štipendia z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 1283/2022-5/1.2.1
7 000,00 € Marek Moučka Audiovizuálny fond
27. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 934/2022-3/2.1.1
3 000,00 € Feel me film s.r.o. Audiovizuálny fond
22. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 1266/2022-3/2.1.2
14 000,00 € Magic Box Slovakia s.r.o Audiovizuálny fond
17. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 1036/2022-5/1.2.1
30 000,00 € Guča s.r.o. Audiovizuálny fond
17. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 1018/2022-5/1.1.1
20 000,00 € Guča s.r.o. Audiovizuálny fond
17. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 880/2022-7/1.5
15 000,00 € Guča s.r.o. Audiovizuálny fond
17. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 1191/2022-3/2.1.3
8 000,00 € Guča s.r.o. Audiovizuálny fond
17. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 1044/2022-5/1.2.1
20 000,00 € 0000 s.r.o. Audiovizuálny fond
17. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 175/2022-6/1.2.2
21 000,00 € Partizanfilm s.r.o. Audiovizuálny fond
17. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 865/2022-7/1.3.2
180 000,00 € Novinski s.r.o. Audiovizuálny fond
17. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 866/2022-7/1.3.2
25 000,00 € Objectif s.r.o. Audiovizuálny fond
17. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 1031/2022-5/1.3.1
17 000,00 € K2 Production s.r.o. Audiovizuálny fond
17. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 1010/2022-5/1.3.1
20 000,00 € Plackartnyj s.r.o. Audiovizuálny fond
17. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 174/2022-2/1.2.2
Doplnená
30 500,00 € Leon Productions spol. s r.o. Audiovizuálny fond
17. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 794/2022-7/1.2.2
35 000,00 € Artileria s.r.o Audiovizuálny fond
17. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 869/2022-7/1.2.2
60 000,00 € Nutprodukcia s.r.o. Audiovizuálny fond
17. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 898/2022-7/1.2.2
45 000,00 € Kerekesfilm s.r.o. Audiovizuálny fond