Centrálny register zmlúv

Audiovizuálny fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 1226/2023-1/2.2/K1
27 000,00 € Štyri živly Audiovizuálny fond
25. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 97/2023-2/1.2.2
50 000,00 € Vintafilms s.r.o. Audiovizuálny fond
7. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 1178/2023-1/2.2/K1
150 000,00 € Cinematik s.r.o. Audiovizuálny fond
7. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 591/2022-8/5.2/2
287 592,00 € Arina s.r.o. Audiovizuálny fond
30. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 112/2022-8/5.1
162 167,00 € PubRes s.r.o. Audiovizuálny fond
29. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí štipendia z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 187/2023-5/1.1.1
5 000,00 € Hana Hančinová Audiovizuálny fond
29. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 435/2022-8/5.2
232 573,00 € Spectral s.r.o. Audiovizuálny fond
29. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 77/2020-8/5.1
240 334,00 € Wider s.r.o. Audiovizuálny fond
29. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 487/2022-8/5.1
109 462,00 € Art4 s.r.o. Audiovizuálny fond
13. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 79/2021-2/1.5
Doplnená
85 000,00 € Filmpark production s.r.o. Audiovizuálny fond
13. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí štipendia z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 86/2023-5/1.2.1
7 000,00 € Peter Balcar Audiovizuálny fond
13. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí štipendia z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 42/2023-5/1.1.1
7 000,00 € Jakub Medvecký Audiovizuálny fond
12. Jún 2023
Zamestnávateľská zmluva
AVF 05/2023
0,00 € 1. Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky a.s. Audiovizuálny fond
12. Jún 2023
Zamestnávateľská zmluva Doplnkové dôchodkové sporenie
AVF 06/2023
0,00 € Uniqa d.d.s.. a.s. Audiovizuálny fond
12. Jún 2023
Zamestnávateľská zmluva
AVF 07/2023
0,00 € NN Tatry - Sympatia d.d.s. a.s. Audiovizuálny fond
12. Jún 2023
Zamestnávateľská zmluva
AVF 08/2023
0,00 € Stabilita d.d.s. a.s. Audiovizuálny fond
9. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 1167/2021-8/5.1
159 568,00 € Grimaldi Production s.r.o. Audiovizuálny fond
9. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 341/2020-8/5.1
73 734,00 € Alef Film & Media s.r.o. Audiovizuálny fond
9. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 773/2022-8/5.1
333 087,00 € Monsters films s.r.o. Audiovizuálny fond
9. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 748/2021-8/5.1
35 587,00 € Arina s.r.o. Audiovizuálny fond