Centrálny register zmlúv

Audiovizuálny fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 205/2020-8/5.1/2
42 640,00 € Nutprodukcia s.r.o. Audiovizuálny fond
17. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 759/2021-8/5.3
91 146,00 € Silverart s.r.o. Audiovizuálny fond
17. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 1020/2021-8/5.3
21 244,00 € Free Cool In s.r.o. Audiovizuálny fond
17. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 713/2021-8/5.1
143 150,00 € Arina s.r.o. Audiovizuálny fond
17. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 901/2022-7/1.1.2
140 000,00 € Kerekesfilm s.r.o. Audiovizuálny fond
17. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 889/2022-7/1.5
40 000,00 € MPhilms s.r.o. Audiovizuálny fond
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 910/2022-7/1.3.2
80 000,00 € Artichoke s.r.o. Audiovizuálny fond
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 1033/2022-5/1.3.1
45 000,00 € Artichoke s.r.o. Audiovizuálny fond
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 138/2022-6/1.1.2
75 000,00 € Trigon Production s.r.o. Audiovizuálny fond
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 1021/2022-5/1.1.1
20 000,00 € Escadra s.r.o. Audiovizuálny fond
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 1023/2022-5/1.1.1
30 000,00 € 0000 s.r.o. Audiovizuálny fond
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 1025/2022-5/1.1.1
20 000,00 € Nutprodukcia s.r.o. Audiovizuálny fond
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 1011/2022-5/1.1.1
10 000,00 € Admiral Films s.r.o. Audiovizuálny fond
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 872/2022-7/1.1.2
Doplnená
505 000,00 € Lipstick s.r.o. Audiovizuálny fond
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 903/2022-7/1.5
80 000,00 € Kerekesfilm s.r.o. Audiovizuálny fond
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 904/2022-7/1.5
45 000,00 € Kerekesfilm s.r.o. Audiovizuálny fond
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 881/2022-7/1.5
110 000,00 € Nutprodukcia s.r.o. Audiovizuálny fond
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 824/2022-7/1.5
Doplnená
115 000,00 € Arina s.r.o. Audiovizuálny fond
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 888/2022-7/1.5
35 000,00 € Silverart s.r.o. Audiovizuálny fond
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 884/2022-7/1.5
100 000,00 € Silverart s.r.o. Audiovizuálny fond