Centrálny register zmlúv

Audiovizuálny fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 631/2023-3/2.1.2
6 000,00 € Filmtopia s.r.o. Audiovizuálny fond
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 480/2023-3/2.1.3
5 000,00 € Azyl production s.r.o. Audiovizuálny fond
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 104/2023-2/1.5
Doplnená
20 000,00 € Dayhey s.r.o. Audiovizuálny fond
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 160/2023-2/1.5
Doplnená
31 000,00 € Guča s.r.o. Audiovizuálny fond
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 102/2023-2/1.1.2
370 000,00 € Arinafilm. s.r.o. Audiovizuálny fond
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 110/2023-6/1.2.2
Doplnená
36 000,00 € Trigon Production s.r.o. Audiovizuálny fond
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 152/2023-2/1.1.2
500 000,00 € Objectif s.r.o. Audiovizuálny fond
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 361/2023-5/1.1.1
30 000,00 € Punkchart films s.r.o. Audiovizuálny fond
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 352/2023-5/1.1.1
30 000,00 € Mirafox s.r.o. Audiovizuálny fond
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 366/2023-5/1.1.1
30 000,00 € Partizanfilm s.r.o. Audiovizuálny fond
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 300/2023-5/1.1.1
10 000,00 € No Cap s.r.o. Audiovizuálny fond
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 380/2023-5/1.3.1
45 000,00 € Super film s.r.o. Audiovizuálny fond
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 402/2023-5/1.1.1
10 000,00 € Slobodná kultúra s.r.o. Audiovizuálny fond
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 127/2023-6/1.2.2
50 000,00 € Arolla Film s.r.o. Audiovizuálny fond
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 124/2023-6/1.2.2
15 000,00 € K2 Studio s.r.o. Audiovizuálny fond
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 459/2023-5/1.2.1
1 500,00 € Silverart s.r.o. Audiovizuálny fond
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 424/2023-5/1.2.1
20 000,00 € Partizanfilm s.r.o. Audiovizuálny fond
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 369/2023-5/1.2.1
30 000,00 € Guča s.r.o. Audiovizuálny fond
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 377/2023-5/1.2.1
20 000,00 € Partizanfilm s.r.o. Audiovizuálny fond
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 373/2023-5/1.2.1
20 000,00 € Media Film s.r.o. Audiovizuálny fond