Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/42/054/137
339,12 € Obec Rakovec nad Ondavou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
20. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/42/054/138
339,12 € Základná škola, Jána A. Komenského 1, Michalovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
20. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/42/054/131
1 017,36 € Obec Tušice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
20. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/42/054/130
3 052,08 € Obec Zemplínske Kopčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
20. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/42/054/136
339,12 € Obec Palín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
20. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/42/054/123
5 595,48 € Obec Trhovište Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
20. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/42/054/132
3 052,08 € Obec Slavkovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
20. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/42/054/121
2 034,72 € Obec Ptrukša Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
20. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/42/054/127
2 034,72 € Obec Nacina Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
20. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/42/054/133
847,80 € Obec Stretava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
20. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/42/054/134
169,56 € Obec Zalužice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
20. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/42/054/126
1 526,04 € Obec Pozdišovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
20. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/42/060/42
9 418,10 € Silvia Kováčová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
20. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/42/060/48
4 709,05 € ArtRoom s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
20. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/42/054/129
3 560,76 € Obec Šamudovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
19. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/42/054/33
1 186,92 € Obec Vyšná Rybnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
19. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/42/054/56
508,68 € Obec Choňkovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
19. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/42/054/48
1 865,16 € Obec Nižná Rybnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
19. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/42/054/39
1 017,36 € Obec Bunkovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
19. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/42/054/41
1 186,92 € Obec Blatná Polianka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce