Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/42/19B/13
163 874,52 € DRAHŇOV - služby, s.r.o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
12. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/42/19B/5
171 432,12 € DOZA, výrobné družstvo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
12. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/42/19B/11
611 689,52 € CHDMI, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
12. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/42/19B/9
440 340,00 € ABALSTAV spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
11. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/42/19B/3
33 905,04 € LIPA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
11. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/42/19B/1
16 952,52 € o. z. Detské dopravné ihrisko Sobrance registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
11. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/42/19B/6
452 914,85 € NYOS r.s.p. s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
11. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/42/19B/4
47 467,08 € Jumilso s.r.o., registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
9. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/42/19B/2
36 730,47 € EkonoConsult, s.r.o. r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
1. Marec 2024
Zmluva č. 1/P/2024
Zmluva č. 1/P/2024
15 000,00 € Naše slniečka, n.o, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
1. Marec 2024
Zmluva č. 2/P/2024
Zmluva č. 2/P/2024
15 000,00 € Centrum pre deti a rodiny DRAK Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
29. Február 2024
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
24/42/010/9
0,00 € Obec Koňuš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
28. Február 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/42/059/2
10 800,00 € JUDr. Ján Farkaš, advokát Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
28. Február 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP - konateľ, ŠR
24/42/059/8
15 036,00 € Siamot s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
28. Február 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/42/059/4
9 267,36 € Július Korpa-Vyšný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
28. Február 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP - konateľ, ŠR
24/42/059/6
15 036,00 € Wiliem s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
28. Február 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/42/059/5
12 883,92 € Matúš Marcin Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
28. Február 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/42/059/1
12 000,00 € Alena Vankovičová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
28. Február 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/42/059/3
10 171,44 € Ján Kováč - POWER GRAF Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
28. Február 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/42/059/9
11 414,64 € DOZA, výrobné družstvo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce