Centrálny register zmlúv

Dopravný úrad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Júl 2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o servisnom zabezpečení vozidiel č. 23/2009
32/2014
0,00 € DANUBIASERVICE, a.s. Dopravný úrad
18. Júl 2014
Zmluva o overení splnenia požiadaviek určených na vykonávanie určených činností
31/2014
0,00 € Dopravný úrad Ostravské opravny a strojírny, s.r.o.
21. Júl 2014
Dodatok č. 1 k Zmluve číslo: 091100P60128/13
33/2014
Doplnená
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Dopravný úrad
24. Júl 2014
Komisionárska zmluva
34/2014
0,00 € Slovak Parcel Service s.r.o. Dopravný úrad
31. Júl 2014
Servisná zmluva o údržbe a podpore dochádzkového systému
36/2014
0,00 € APIS, spol. s.r.o. Dopravný úrad
4. August 2014
Dohoda č. 2761TV1040/14
37/2014
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Dopravný úrad
12. August 2014
Dodatok k Dohode o vykonávaní preventívnych vyšetrení príslušníkov leteckého personálu civilného letectva
38/2014
0,00 € Letecká vojenská nemocnica, a.s. Dopravný úrad
25. August 2014
Zmluva o overení splnenia požiadaviek určených na vykonávanie určených činností
39/2014
0,00 € Dopravný úrad EKOVA ELETRIC a.s., 723 00 Ostrava - Martinov, ČR
10. September 2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o úhrade nákladov za výkon štátneho odborného dozoru zo spoločného systému spoplatňovania leteckých navigačných služieb
40/2014
0,00 € Dopravný úrad Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
3. Október 2014
Zmluva č. 3400-01/2014 o akceptácii platobných kariet
43/2014
Doplnená
0,00 € Všeobecná úverová banka, a. s. Dopravný úrad
3. Október 2014
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 969 228 5240 o akceptácii platobných kariet American Express
44/2014
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Dopravný úrad
3. Október 2014
Dohoda o ukončení Zmluvy o akceptácii platobných kariet č. 3400-01/2012 a Zmluvy o užívaní zariadenia
45/2014
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Dopravný úrad
17. Október 2014
Zmluva o refundácií nákladov
46/2014
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Dopravný úrad
28. Október 2014
Dodatok č. 1 k Zluve o poskytovaní telekomunikačných služieb Hlasová virtuálna privátna sieť
48/2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Dopravný úrad
3. November 2014
Dohoda o ukončení Zmluvy č. S 33/1-873 705-11/NP06
50/2014
0,00 € Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Dopravný úrad
7. November 2014
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 05/13/VOD-SeMN/ZV o dodávke vody z verejnej rozvodnej vodovodnej siete - vodné a odvádzaní odpadových vôd - stočné kanalizačnou sieťou dodávateľa
51/2014
0,00 € Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Dopravný úrad
14. November 2014
Zmluva č. 48/2014
52/2014
0,00 € ISOMI, a.s. Dopravný úrad
21. November 2014
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 832707042-4-2006-DUNZ
53/2014
0,00 € Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Dopravný úrad
9. December 2014
Zmluva o výpožičke kancelárskych priestorov
55/2014
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Dopravný úrad
16. December 2014
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 5000/2005
57/2014
0,00 € Slovenská republika - Slovenská správa ciest Dopravný úrad