Centrálny register zmlúv

Dopravný úrad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Apríl 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Z311071AHC4 zo dňa 26.03.2021
006620/2021/OLP/RP-06
4 995 494,08 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Dopravný úrad
14. November 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 20614/2022/OLP/RLeg-9 pre projekt "Informačný systém operačného centra vnútrozemskej plavby"
20614/2022/OLP/RLeg-9
936 698,80 € Ministerstvo dopravy a výstavby SR Dopravný úrad
5. Január 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 05406/2023/OLP/RLeg-8 pre projekt "Zavedenie nových technologických riešení pre systém SlovRIS"
05406/2023/OLP/RLeg-8
934 409,00 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Dopravný úrad
9. Január 2015
Rámcová dohoda č. 2014/564 - Vykonávanie letových overení leteckých pozemných a informačných systémov (LPIS) a rádiolokačnej techniky PVO
65/2014
850 000,00 € Dopravný úrad Slovenská republika, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
28. Apríl 2014
Rámcová dohoda o zabezpečení stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok
13/2014
666 246,31 € Edenred Slovakia, s.r.o. Dopravný úrad
11. Apríl 2022
Zmluva o údržbe, podpore a rozvoji systému SlovRIS
20340/2021/OLP/RP-12
477 084,00 € GAMO, a.s. Dopravný úrad
9. Máj 2019
Zmluva o poskytovaní služieb č. PRAV/49/2019
PRAV/49/2019
440 000,00 € Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. Dopravný úrad
23. Február 2016
Zmluva o poskytovaní služieb
27/2016
380 000,00 € Dopravný úrad Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik (v skratke LPS SR, š. p.)
6. November 2017
Zmluva o dodávke softvéru, zabezpečení a poskytnutí prác a služieb
Zmluva o dodávke softvéru, zabezpečení a poskytnutí prác a služieb
Doplnená
411 063,31 € KIOS, a.s. Dopravný úrad
15. December 2021
Dohoda o urovnaní vzájomných záväzkov
22214/2021/OLP/RP-1
276 373,49 € Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, Dopravný úrad
5. Október 2017
Zmluva o dielo
18655/2017/OLP-0004
262 000,00 € GE Aviation Czech s.r.o. Dopravný úrad
28. Október 2021
Zmluva o zabezpečení údržby, prevádzky a aktuálnych licencií na prevádzku informačných systémov a dátových centier Dopravného úradu
13450/2021/OLP/RP-8
Doplnená
250 545,00 € 3S.sk, spol. s.r.o. Dopravný úrad
19. Október 2016
Zmluva o dielo
18469/2016/OLP-006
230 000,00 € GE Aviation Czech s.r.o. Dopravný úrad
1. Apríl 2019
Dohoda uzatvorená medzi rozpočtovými organizáciami o poskytnutí služby č. 2019/812
2019/812
220 211,00 € Ministerstvo obrany SR Dopravný úrad
26. Október 2015
Rámcová dohoda č. 08290/2015/OLP-007 o zabezpečení leteniek a súvisiacich služieb pri zahraničných pracovných cestách
08290/2015/OLP-007
209 998,80 € SATUR TRAVEL a.s. Dopravný úrad
17. August 2016
Zmluva o riadení zachovania spôsobilosti a poskytovaní údržby
08755/2016/OLP-006
158 400,00 € AVION ALLIANCE s.r.o. Dopravný úrad
28. Február 2023
Z m l u v a o poskytovaní bezpečnostnej služby (strážnej služby)
08518/2023/OLP/RP-4
142 104,96 € Š-live s.r.o. Dopravný úrad
5. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
20698/2022/OLP/RP-06
139 900,00 € Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. Dopravný úrad
29. December 2020
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby
23608/2020/OLP-6
Doplnená
130 279,68 € Security OSH s.r.o. Dopravný úrad
8. Október 2018
Zmluva o dodávke softvéru, zabezpečení a poskytnutí prác a služieb
02245/2018/OLP-16
Doplnená
119 927,90 € EMIS s.r.o. Dopravný úrad