Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Dopravný úrad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2023
Z m l u v a o poskytovaní bezpečnostnej služby (strážnej služby)
08518/2023/OLP/RP-4
142 104,96 € Š-live s.r.o. Dopravný úrad
20. Február 2023
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle
06630/2023/OESM-011
0,00 € JUDr. Mária Čiripová, LL.M. Dopravný úrad
20. Február 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
06630/2023/OESM-011
0,00 € JUDr. Mária Čiripová, LL.M. Dopravný úrad
20. Február 2023
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle
06630/2023/OESM-010
0,00 € Ing. Alena Molnárová Baracková Dopravný úrad
20. Február 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
06330/2023/OESM-010
0,00 € Ing. Alena Molnárová Baracková Dopravný úrad
20. Február 2023
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle
06630/2023/OESM-012
0,00 € Ing. Ivan Škoda, EUR ING, MBA Dopravný úrad
20. Február 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
06330/2023/OESM-012
0,00 € Ing. Ivan Škoda, EUR ING, MBA Dopravný úrad
20. Február 2023
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle
06330/2023/OESM-008
0,00 € Ing. Stanislav Gaňa Dopravný úrad
20. Február 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
06330/2023/OESM-008
0,00 € Ing. Stanislav Gaňa Dopravný úrad
6. Február 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
06330/2023/OESM-009
0,00 € JUDr. PhDr. Drahoslav Vyšný Dopravný úrad
6. Február 2023
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle
06330/2023/OESM-009
0,00 € JUDr. PhDr. Drahoslav Vyšný Dopravný úrad
30. Január 2023
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle č. 06330/2023/OESM-002
06330/2023/OESM-002
0,00 € Bc. Július Hrala Dopravný úrad
30. Január 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti č. 06330/2023/OESM-002
06330/2023/OESM-002
0,00 € Bc. Július Hrala Dopravný úrad
30. Január 2023
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle č. 06330/2023/OESM-003
06330/2023/OESM-003
0,00 € Bedrich Molnár Dopravný úrad
30. Január 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti č. 06330/2023/OESM-003
06330/2023/OESM-003
0,00 € Bedrich Molnár Dopravný úrad
30. Január 2023
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle č. 06330/2023/OESM-001
06330/2023/OESM-001
0,00 € Ing. Daniel Vrlík Dopravný úrad
30. Január 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti č. 06330/2023/OESM-001
06330/2023/OESM-001
0,00 € Ing. Daniel Vrlík Dopravný úrad
30. Január 2023
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle
06330/2023/OESM-005
0,00 € Mgr. Rastislav Babčan Dopravný úrad
30. Január 2023
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle
06330/2023/OESM-006
0,00 € Mgr. Rastislav Babčan Dopravný úrad
30. Január 2023
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle
06330/2023/OESM-007
0,00 € Mgr. Rastislav Babčan Dopravný úrad