Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Dopravný úrad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Jún 2024
Zmluva o združenej dodávke a distribúcii el. energie č. 012/2024/OT
12608/2024/OLP/RLeg-6
82 800,00 € Slovenská plavba a prístavy a.s. Dopravný úrad
12. Jún 2024
Zmluva o združenej dodávke a distribúcii el. energie č. 013/2024/OT
12608/2024/OLP/RLeg-7
82 800,00 € Slovenská plavba a prístavy a.s. Dopravný úrad
7. Jún 2024
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA NA DODANIE TOVARU
15219/2024/OLP/RLeg-5
44 555,40 € CLEAN TONERY, s.r.o. Dopravný úrad
7. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení prác a služieb pre systém Register malých plavidiel
09248/2024/OLP/RLeg-3
2 865,60 € KIOS a.s. Dopravný úrad
24. Máj 2024
Dohoda o integračnom zámere uzatvorená medzi Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky a Dopravným úradom o prepojení Informačného systému Námorného úradu a Informačného systému Centrálne registre DÚ
03879/2024/OLP/RP-23
0,00 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Dopravný úrad
14. Máj 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
07267/2024/OESM-010
0,00 € Ing. Peter Antol Dopravný úrad
14. Máj 2024
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle
07267/2024/OESM-010
0,00 € Ing. Peter Antol Dopravný úrad
9. Máj 2024
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/DopÚ Bratislava
11806/2024/OLP/RLeg-8
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Dopravný úrad
30. Apríl 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní dátových a hlasových telekomunikačných služieb
15037/2024/OLP/RLeg-4
81 962,18 € Slovak Telekom, a.s. Dopravný úrad
30. Apríl 2024
Dohoda o prevode práv a povinností zo zmluvy (Servis Contract on Software Implementation and Operation of a Common Elektronic Reporting System (CES))
03683/2024/OLP/RP-20
0,00 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Dopravný úrad
29. Apríl 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
07267/2024/OESM-008
0,00 € Karol Jakubík, MSc. Dopravný úrad
29. Apríl 2024
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle
07267/2024/OESM-008
0,00 € Karol Jakubík, MSc. Dopravný úrad
29. Apríl 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
07267/2024/OESM-010
0,00 € Ing. René Molnár Dopravný úrad
29. Apríl 2024
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle
07267/2024/OESM-010
0,00 € Ing. René Molnár Dopravný úrad
29. Apríl 2024
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle
07267/2024/OESM-007
0,00 € Kristián Gubán Dopravný úrad
29. Apríl 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
07267/2024/OESM-007
0,00 € Kristián Gubán Dopravný úrad
29. Apríl 2024
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle
07267/2024/OESM-005
0,00 € Mgr. Marek Klučár Dopravný úrad
29. Apríl 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
07267/2024/OESM-005
0,00 € Mgr. Marek Klučár Dopravný úrad
9. Apríl 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb a vykonaní prác
10312/2024/OLP/RP-9
7 568,80 € ALMECO, s.r.o. Dopravný úrad
8. Apríl 2024
Dohoda o referentsky zverenom MV
07267/2024/OESM-006
0,00 € Mgr. Ján Bician Dopravný úrad