Centrálny register zmlúv

Dopravný úrad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. September 2017
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
16497/2017/OESM-0037
0,00 € Ing. Ivo Hrušovský Dopravný úrad
4. September 2017
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
16497/2017/OESM-0038
0,00 € Ing. Michaela Valaštínová Dopravný úrad
4. September 2017
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
16497/2017/OESM-0039
0,00 € Mgr. Miriam Kancková Dopravný úrad
4. September 2017
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
16497/2017/OESM-0040
0,00 € Ing. Vladimír Flégr Dopravný úrad
4. September 2017
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
16497/2017/OESM-0041
0,00 € Ján Krajči Dopravný úrad
12. September 2017
Rámcová dohoda o zabezpečení stravovania elektronickou stravovacou kartou, alebo ekvivalentom
NET201786-Z
0,00 € Edenred Slovakia, s.r.o. Dopravný úrad
20. September 2017
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
16497/2017/OESM-0042
0,00 € Ing. Gabriela Galambošová Dopravný úrad
20. September 2017
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
16497/2017/OESM-0043
0,00 € Ing. Irena Mauerová Dopravný úrad
21. September 2017
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
16497/2017/OESM-0044
0,00 € Ing. Ján Šabľa Dopravný úrad
21. September 2017
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
16497/2017/OESM-0045
0,00 € Ing. Tatiana Jakubcová Dopravný úrad
21. September 2017
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
16497/2017/OESM-0046
0,00 € Ing. Juraj Doval Dopravný úrad
21. September 2017
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
16497/2017/OESM-0047
0,00 € Vladimír Hanúsek Dopravný úrad
21. September 2017
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
16497/2017/OESM-0048
0,00 € Ing. Miroslav Kasala Dopravný úrad
21. September 2017
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
16497/2017/OESM-0049
0,00 € Ing. Branislav Adamík Dopravný úrad
21. September 2017
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
16497/2017/OESM-0050
0,00 € Ing. Ján Duňák Dopravný úrad
21. September 2017
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
16497/2017/OESM-0051
0,00 € Ing. Ján Žarnovičan Dopravný úrad
3. Október 2017
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
11591/2017/OLP-011
0,00 € Ing. Stanislav Kanka Dopravný úrad
3. Október 2017
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
16497/2017/OESM-0052
0,00 € Ing. Karol Lysina Dopravný úrad
6. Október 2017
Zmluva o bezodplatnom prevode správy majetku štátu
19664/2017/OLP-0001
0,00 € Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik Dopravný úrad
10. Október 2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov
18966/2017/OLP-0006
0,00 € Slovenská plavba a prístavy a.s. Dopravný úrad