Centrálny register zmlúv

Dopravný úrad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2014
Dodatok k zmluve č. SDA 041566 - 2 v poradí
SDA041566
0,00 € SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Dopravný úrad
22. December 2014
Dodatok k zmluve č. SDA 041567 - 2 v poradí
SDA041567
0,00 € SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Dopravný úrad
23. December 2014
Kúpna zmluva na dodanie tovaru
19304/2014/OLP-002
0,00 € Gratex International, a.s. Dopravný úrad
23. December 2014
Kúpna zmluva
18298/2014/OLP-004
0,00 € Výskumný ústav dopravný, a.s. Dopravný úrad
29. December 2014
Zmluva č. 102/Zo/SŽB/2014/OR Košice o úhrade pomernej časti nákladov spojených so službou zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu
58/2014
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Dopravný úrad
30. December 2014
Zmluva o úhrade nákladov za výkon štátneho odborného dozoru nad poskytovaním leteckých navigačných služieb a nad vykonávaním bezpečnostnej ochrany zo strany LPS SR, š.p.
64/2015
0,00 € Letové prevádzkové služby, štátny podnik Dopravný úrad
21. Január 2015
Zmluva o poskytovaní služieb SKPOS č. SKPOS - 1710/2015/58
02/2015
Doplnená
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Dopravný úrad
23. Január 2015
Zmluva o overení splnenia požiadaviek určených na vykonávanie určených činností
3/2015
0,00 € Dopravný úrad SEA CZ, a.s.
28. Január 2015
Podniková kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
4/2015
0,00 € Základná organizácia Integrovaného odborového zväzu Leteckého úradu, Základná odborová organizácia pri Úrade pre reguláciu železničnej dopravy, Základná organizácia Slovenský odborový zväz verejnej správy SLOVES Dopravný úrad
28. Január 2015
Podniková kolektívna zmluva pre štátnych zamestnancov v štátnej službe
5/2015
0,00 € Základná organizácia Integrovaného odborového zväzu Leteckého úradu Slovenskej republiky, Základná odborová organizácia pri Úrade pre reguláciu železničnej dopravy, Základná organizácia Slovenský odborový zv(z verejnej správy SLOVES Dopravný úrad
13. Február 2015
Zmluva o dodávke a odbere tepla
Z/BTS/DRS/194/2014
Doplnená
0,00 € Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) Dopravný úrad
26. Február 2015
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb
06011/2015/OLP-002
0,00 € MAPEKA, s.r.o. Dopravný úrad
26. Február 2015
Dohoda o ukončení Zmluvy o dodávke modulu informačného systému a poskytovaní technickej podpory č. SPS_LD_01/2006
04858/2015/OLP-010
0,00 € MCST, a.s. Dopravný úrad
26. Február 2015
Dohoda o ukončení Zmluvy o dodávke web stránok a poskytovaní technickej podpory č. SPS_LD_02/2006
04858/2015/OLP-011
0,00 € MCST, a.s. Dopravný úrad
3. Marec 2015
Rámcová zmluva o poskytovaní služby VIRTUAL 1
1611
Doplnená
0,00 € KIOS a.s. Dopravný úrad
6. Marec 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
PRAV/27/2015
0,00 € Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik Dopravný úrad
13. Marec 2015
Dodatok č. 4 k poistnej zmluve č. 51-1123025-J
51-1123025-J
0,00 € Kooperatíva poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group Dopravný úrad
27. Marec 2015
Dodatok č. 1 k Rámcovej poistnej zmluve č. 747460613
747460613
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dopravný úrad
30. Marec 2015
Dohoda o harmonograme splnenia požiadaviek číslo: 02928/2015/OLP-014
02928/2015/OLP-014
0,00 € Vision IT Solutions, a.s. Dopravný úrad
8. Apríl 2015
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 874604395-4-2006-DUNZ
19/2015
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Dopravný úrad