Centrálny register zmlúv

Dopravný úrad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Apríl 2015
Dohoda o poskytovaní údajov z registrov Dopravného úradu
20/2015
0,00 € Dopravný úrad Sociálna poisťovna
30. Apríl 2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a distribúcii elektrickej energie a dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. Z/BTS/OBCH/353/269/2009
Z/BTS/OBCH/353/269/2009
0,00 € Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) Dopravný úrad
4. Máj 2015
Zmluva o poskytovaní údržby číslo: 04524/2015/OLP-013
04524/2015/OLP-013
0,00 € AEROKLUB DUBNICA, s.r.o. Dopravný úrad
4. Máj 2015
Zmluva o overení splnenia požiadaviek určených na vykonávanie určených činností
24/2015
0,00 € Dopravný úrad ŠKODA VAGONKA, a.s.
11. Máj 2015
Zmluva o overení splnenia požiadaviek určených na vykonávanie určených činností
25/2015
0,00 € Dopravný úrad MITERAL s.r.o.
20. Máj 2015
Zmluva o overení a schválení určených technických zariadení tlakových
28/2015
0,00 € Dopravný úrad TATRAVAGONKA BRATSTVO DOO Subotica
24. Máj 2015
Zmluva o overení splnenia požiadaviek určených na vykonávanie určených činností
29/2015
0,00 € Dopravný úrad Ostravské opravny a strojírny, s.r.o
26. Máj 2015
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služby Zvýhodnené fieremné hovory v znení Dodatku č. 1 o aktivácii služby Voľné firemné hovory (ďalej len ,,zmluva ZFH"), uzatvorenej dňa 17.12.2012
30/2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Dopravný úrad
1. Jún 2015
Dohoda o partnerstve a spolupráci
47/2015
0,00 € Úřad pro civilní letectví Dopravný úrad
3. Jún 2015
Zmluva o overení splnenia požiadaviek určených na vykonávanie určených činností
33/2015
0,00 € Dopravný úrad GX CORPFIN, a.s.
3. Jún 2015
Zmluva o overení splnenia požiadaviek určených na vykonávanie určených činností
34/2015
0,00 € Dopravný úrad MEZOPRAVNA spol.s. r.o.
5. Jún 2015
Dohoda o zániku kúpnej zmluvy č. Z20159710 Z
Z20159710 Z
0,00 € Henrich Sonnenschein - ITSK Dopravný úrad
8. Jún 2015
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb uzatvorenej dňa 28.11.2014
09914/2015/OLP-006
0,00 € Pow-en,a.s. Dopravný úrad
10. Jún 2015
Dohoda o ukončení Rámcovej dohody
11556/2015/OLP-003
0,00 € AUSTRIA CARD - Plastikkarten und Ausweissysteme GmbH Dopravný úrad
10. Jún 2015
Zmluva
09951/2015/OLP-007
0,00 € AUSTRIA CARD - Plastikkarten und Ausweissysteme GmbH Dopravný úrad
15. Jún 2015
Dohoda o ukončení všetkých zmluvných vzťahov
11221/2015/OLP-005
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Dopravný úrad
16. Jún 2015
Dohoda o ukončení všetkých zmluvných vzťahov uzatvorených s druhou zmluvnou stranou
09409/2015/OLP-010
0,00 € BENESTRA, s.r.o. Dopravný úrad
19. Jún 2015
Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy č. Z20159704_Z
46/2015
0,00 € HESO-COM s.r.o. Dopravný úrad
23. Jún 2015
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu
1/2015/DopÚ Bratislava
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Dopravný úrad
8. Júl 2015
Zmluva o bezodplatnom prevode správy majetku štátu
523/C420/2015
0,00 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Dopravný úrad