Centrálny register zmlúv

Dopravný úrad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Júl 2015
Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy č. Z201510715_Z
62/2015
0,00 € Školská technika s.r.o Dopravný úrad
23. Júl 2015
Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy č. Z201514044_Z
13504/2015/OLP-004
0,00 € media TIP, s.r.o. Dopravný úrad
24. Júl 2015
Zmluva o overení splnenia požiadaviek určených na vykonávanie určených činností
13784/2015/OLP-006
0,00 € OMZ-IS, s.r.o. Dopravný úrad
28. Júl 2015
Zmluva o palivách spoločnosti Shell Aviation
09185/2015/OLP-026
0,00 € Shell Czech Republic a.s. Dopravný úrad
16. September 2015
Zmluva o overení splnenia požiadaviek určených na vykonávanie určených činností
15122/2015/OLP-005
0,00 € Dopravný úrad Hutní montáže a.s. - organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby
29. Október 2015
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201527007_Z
18062/2015/OLP-003
0,00 € Juraj Hudy - GAMA TNS Dopravný úrad
29. Október 2015
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201528064_Z
18025/2015/OLP-004
0,00 € JKL, s.r.o. Dopravný úrad
29. Október 2015
Zmluva o vykonaní overovania bezpečnostnej ochrany letectva EÚ
15440/2015/OLP-005
0,00 € Dopravný úrad AIR CARGO GLOBAL, s.r.o.
30. Október 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
17848/2015/OLP-005
0,00 € ALMECO, s.r.o. Dopravný úrad
2. December 2015
Dodatok č. 2 k skupinovej poistnej zmluve č. 0800274136
09694/2015/OLP-024
0,00 € Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Dopravný úrad
28. December 2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
05563/2015/OLP-021
0,00 € Letisko M.R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) Dopravný úrad
28. December 2015
Zmluva o výpožičke plavidla č. 2015/1200/3178
02719/2015/OLP-014
0,00 € Vodohospodárska výstavba, š.p. Dopravný úrad
5. Január 2016
Zmluva č. 111-11-5050/2015 o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
03306/2016/OLP-011
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Dopravný úrad
15. Január 2016
Zmluva o vykonaní overovania bezpečnostnej ochrany letectva EÚ č. 04458/2016/OLP-004
04458/2016/OLP-004
0,00 € Dopravný úrad AIR CARGO GLOBAL, s.r.o.
19. Január 2016
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2016/DopÚ Bratislava
03538/2016/OLP-006
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Dopravný úrad
21. Január 2016
Dodatok č. 9 k Flotilovej poistnej zmluve pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 8080036737
04739/2016/OLP-008
Doplnená
0,00 € Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Dopravný úrad
22. Január 2016
Dodatok č.1 k Zmluve o postúpení pohľadávok štátu č. 1/2015/DopÚ Bratislava
02817/2016/OLP-030
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Dopravný úrad
1. Február 2016
Dodatok č. 4 k Zmluve o umiestnení hnuteľného majetku štátu v správe Štátnej plavebnej správy v rámci a na nehnuteľnom majetku štátu, s ktorým má oprávnenie hospodáriť VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK č. 2010/1200/1669 podľa Čl.V bod 3 tejto zmluvy
02891/2016/OLP-017
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVNBA, ŠTÁTNY PODNIK Dopravný úrad
10. Február 2016
Zmluva o poskytovaní poštových služieb
25/2016
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Dopravný úrad
13. Apríl 2016
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve zo dňa 06.07.2011
04439/2016/OLP-008
0,00 € Letecká vojenská nemocnica, a.s. Dopravný úrad