Centrálny register zmlúv

Dopravný úrad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Apríl 2016
Dohoda o ukončení Zmluvy umiestnení nápojového automatu č. 3/2008
01270/2016/OLP-027
0,00 € ORIENT COFFEE EXPRESS, s.r.o. Dopravný úrad
20. Apríl 2016
Zmluva medzi Európskou organizáciou pre bezpečnosť letovej prevádzky (EUROCONTROL) a Dopravným úradom, Slovenská republika týkajúca sa poskytovania podpory zo strany EUROCONTROL
08440/2016/OLP-009
0,00 € The European Organisation for the Safety of Air Navigation (EUROCONTROL) Dopravný úrad
22. Apríl 2016
Dohoda o ukončení Zmluvy o servisnom zabezpečení vozidiel č.: 23/2009 zo dňa 23.11.2009 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 16.07.2014
07721/2016/OLP-006
0,00 € DANUBIASERVICE, a.s. Dopravný úrad
2. Jún 2016
Dohoda o ukončení Licenčnej zmluvy č. Z-061/2009 zo dňa 25.09.2009 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 29.02.2012
11071/2016/OLP-004
0,00 € Wolters Kluwer s. r.o. Dopravný úrad
10. Jún 2016
Dohoda o ukončení Zmluvy SZ 9110652 o úschove odpadu za účelom jeho zhodnotenia
12240/2016/OLP-003
0,00 € Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke OLO a.s. Dopravný úrad
13. Jún 2016
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety č. 11781/2016/OESM-002
12463/2016/OLP-001
0,00 € Dopravný úrad Bc. Rastislav Rabčan
13. Jún 2016
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety č. 11781/2016/OESM-003
12463/2016/OLP-002
0,00 € Dopravný úrad Ing. Martin Němeček
13. Jún 2016
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety č. 11781/2016/OESM-004
12463/2016/OLP-003
0,00 € Dopravný úrad Ing. Vladimír Mikulík
13. Jún 2016
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety č. 11781/2016/OESM-005
12463/2016/OLP-004
0,00 € Dopravný úrad Ing. Gabriela Galambošová
13. Jún 2016
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety č. 11781/2016/OESM-006
12463/2016/OLP-005
0,00 € Dopravný úrad Ing. Juraj Doval
13. Jún 2016
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety č. 11781/2016/OESM-007
12463/2016/OLP-006
0,00 € Dopravný úrad Ing. Igor Jandura
13. Jún 2016
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety č. 11781/2016/OESM-008
12463/2016/OLP-007
0,00 € Dopravný úrad Ing. Richard Galbička
13. Jún 2016
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety č. 11781/2016/OESM-009
12463/2016/OLP-008
0,00 € Dopravný úrad Ing. Matěj Mareth
21. Jún 2016
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety č. 11781/2016/OESM-001
12463/2016/OLP-010
0,00 € Dopravný úrad Ing. Ján Breja
21. Jún 2016
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety č. 11781/2016/OESM-010
12463/2016/OLP-011
0,00 € Dopravný úrad Ing. Dušan Knap
21. Jún 2016
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety č. 11781/2016/OESM-011
12463/2016/OLP-012
0,00 € Dopravný úrad Ing. Katarína Mihalovičová
21. Jún 2016
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety č. 11781/2016/OESM-013
12463/2016/OLP-013
0,00 € Dopravný úrad Ing. Mgr. Marek Benček
21. Jún 2016
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety č. 11781/2016/OESM-015
12463/2016/OLP-014
0,00 € Dopravný úrad Ing. Branislav Adamik
21. Jún 2016
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety č. 11781/2016/OESM-016
12463/2016/OLP-015
0,00 € Dopravný úrad Ing. Miroslav Kasala
21. Jún 2016
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety č. 11781/2016/OESM-018
12463/2016/OLP-016
0,00 € Dopravný úrad Ing. Petr Pavlásek