Centrálny register zmlúv

Dopravný úrad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Apríl 2017
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2017/DopÚ Bratislava
07467/2017/OLP-004
Doplnená
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Dopravný úrad
12. Jún 2017
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
11221/2017/OLP-006
0,00 € Mgr. Vladimír Laurinec Dopravný úrad
20. Jún 2017
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle
08514/2017/OESM-003
0,00 € Ing. Ivo Hrušovský Dopravný úrad
20. Jún 2017
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
08514/2017/OESM-003-
0,00 € Ing. Ivo Hrušovský Dopravný úrad
20. Jún 2017
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle
08514/2017/OESM-004
0,00 € Mgr. Roman Kiss Dopravný úrad
20. Jún 2017
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
08514/2017/OESM-004-
0,00 € Mgr. Roman Kiss Dopravný úrad
27. Jún 2017
Rámcová kúpna zmluva
11591/2017/OLP-008
Doplnená
0,00 € JURKI-HAYTON s.r.o. Dopravný úrad
30. Jún 2017
Špecifikácia IPsec VPN
14482/2017/OLP-003
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Dopravný úrad
14. Júl 2017
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle
08514/2017/OESM-005
0,00 € Ing. Ivan Hasiček Dopravný úrad
14. Júl 2017
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
08514/2017/OESM-005-
0,00 € Ing. Ivan Hasiček Dopravný úrad
14. Júl 2017
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle
08514/2017/OESM-007
0,00 € Ing. Juraj Doval Dopravný úrad
14. Júl 2017
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
08514/2017/OESM-007-
0,00 € Ing. Juraj Doval Dopravný úrad
14. Júl 2017
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle
08514/2017/OESM-008
0,00 € Mgr. Peter Nagy Dopravný úrad
14. Júl 2017
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
08514/2017/OESM-008-
0,00 € Mgr. Peter Nagy Dopravný úrad
17. Júl 2017
Zmluva o dielo
12620/2017/OLP-002
0,00 € Auto PALAZZO Košice, spol. s.r.o. Dopravný úrad
1. August 2017
Zmluva o dielo č. 12618/2017/OLP-005
12618/2017/OLP-005
0,00 € REAL - K, s.r.o. Dopravný úrad
4. August 2017
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety
16497/2017/OESM-1
0,00 € Mgr. Nagy Peter Dopravný úrad
15. August 2017
Zmluva o dielo
15786/2017/OLP-0008
0,00 € Insomnium, s. r. o. Dopravný úrad
17. August 2017
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z20178097_Z zo dňa 27.02.2017
?
0,00 € RODEX CAR, s.r.o. Dopravný úrad
17. August 2017
Rámcová kúpna zmluva
13665/2017/OLP-001
Doplnená
0,00 € ALT, akciová spoločnosť (skrátene: ALT, a.s.) Dopravný úrad