Centrálny register zmlúv

Dopravný úrad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. August 2017
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
16497/2017/OESM-0003
0,00 € Ing. Jozef Česnek Dopravný úrad
21. August 2017
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
16497/2017/OESM-0007
0,00 € Ing. Jaroslav Šulc Dopravný úrad
21. August 2017
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
16497/2017/OESM-0006
0,00 € Ing. Martin Němeček Dopravný úrad
21. August 2017
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
16497/2017/OESM-0009
0,00 € Ing. Ivan Hasiček Dopravný úrad
21. August 2017
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
16497/2017/OESM-0008
0,00 € Ing. Vladimír Mikulík Dopravný úrad
21. August 2017
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
16497/2017/OESM-0005
0,00 € Ing. Ivan Hrčka Dopravný úrad
21. August 2017
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
16497/2017/OESM-0004
0,00 € Ing. Marián Kumorovitz Dopravný úrad
21. August 2017
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
16497/2017/OESM-0002
0,00 € Ing. Ľubomír Sobolič Dopravný úrad
24. August 2017
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
13665/2017/OLP-0009
0,00 € Ferdinand Kobolka Dopravný úrad
24. August 2017
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
13665/2017/OLP-0010
0,00 € Norbert Semeník Dopravný úrad
24. August 2017
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
13665/2017/OLP-0011
0,00 € Ing. Branislav Adamik Dopravný úrad
24. August 2017
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
13665/2017/OLP-0012
0,00 € Alexander Varga Dopravný úrad
24. August 2017
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
13665/2017/OLP-0013
0,00 € Karol Ballay Dopravný úrad
30. August 2017
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
16497/2017/OESM-0010
0,00 € Ing. Matúš Dubovský Dopravný úrad
30. August 2017
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
16497/2017/OESM-0011
0,00 € Mgr. Drahoslav Vyšný Dopravný úrad
30. August 2017
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
16497/2017/OESM-0012
0,00 € Ing. Vratislav Vingálik Dopravný úrad
30. August 2017
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
16497/2017/OESM-0013
0,00 € Ing. Daniela Snováková Dopravný úrad
30. August 2017
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
16497/2017/OESM-0014
0,00 € Ing. Petr Pavlásek Dopravný úrad
30. August 2017
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
16497/2017/OESM-0015
0,00 € Ing. Stanislav Kanka Dopravný úrad
30. August 2017
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
16497/2017/OESM-0016
0,00 € Ing. Ján Breja Dopravný úrad