Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Október 2022
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD1-2022/004680-003
SE_ZM_SE-OD1-2022-004680-003_2022
1 408 860,00 € KIA Bratislava s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
9. December 2022
Kúpna zmluva č. SE-OD1-2022/004882-001
SE_ZM_SE-OD1-2022/004882-001
1 315 718,40 € ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
23. Január 2023
Kúpna zmluva č. SE-OD1-2022/003539-013 o predaji pohonných hmôt do nádrží Kupujúceho
SE_ZM_SE-OD1-2022-003539-013_2023
1 250 000,00 € SLOVNAFT, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
5. Marec 2021
Kúpna zmluva č. SE-OD-2021/002523-006 Motocykle v policajnom prevedení typu B
SE_KZ_SE-OD-2021-002523-006_2021
Doplnená
1 195 440,00 € Tech Moto, s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
12. August 2022
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD-2022/004193
SE_ZM_SE-OD-2022/004193
1 172 190,00 € KIA Bratislava s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
15. Júl 2022
Zmluva o dielo č. SE-VO2-2022/001139-025 na realizáciu akcie „Trstená – Chyžné, CPaCS, rekonštrukcia a modernizácia objektu“
SE_ZM_SE-VO2-2022-001139-025_2022
1 140 001,22 € P.S. in, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
5. Marec 2021
Kúpna zmluva č. SE-OD-2021/002523-005 Motocykle v policajnom prevedení typu A
SE_KZ_SE-OD-2021-002523-005_2021
1 033 216,80 € Tech Moto, s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
9. December 2022
Rámcova dohoda č. SE-OD1-2022/004933-001
SE_ZM_SE-OD1-2022/004933-001
985 266,00 € Todos s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
30. December 2022
Kúpna zmluva č. SE-OD1-2022/003539-009 o predaji pohonných hmôt prostredníctvom Palivových kariet
SE_ZM_SE-OD1-2022-003539-009_2022
950 000,00 € SLOVNAFT, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
8. December 2022
Rámcova dohoda č. SE-OD1-2022/004679-001 na Automobily s hybridným pohonom typu SUV pre HZS
SE_ZM_SE-OD-2022/004679-001
901 404,00 € KIA Bratislava s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
9. December 2022
Kúpna zmluva č. SE-OD1-2022/004933-002
SE_ZM_SE-OD1-2022/004933-002
788 212,80 € Todos s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
24. Február 2022
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD-2021/004296-002
SE_ZM_SE-OD-2021-004296-002_2022
764 845,00 € Porsche Slovakia, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
16. December 2022
Flotilová poistná zmluva č. SE-OD1-2022/004550-002 o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
SE_ZM_SE-OD1-2022/004550-002
728 902,23 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
2. Jún 2021
KÚPNA ZMLUVA na nákup prístrojového vybavenia pre analýzu DNA – projekt MIKRODAK č. SE-VO1-2021/002540-013
ZM_SE_SE-VO1-2021/002540-013
643 338,00 € Lambda Life a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
11. Júl 2022
Kúpna zmluva č. SE-OD-2022/001543-006 na dodávku osobných automobilov strednej triedy Hyundai i30 SW
SE_ZM_SE-OD-2022/001543-006
Doplnená
579 868,80 € Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka Slovakia Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
8. September 2022
Zmluva o nájme dopravných prostriedkov č. AOAS-1-83/2022
SE_ZM_ AOAS-1-83/2022_2022
563 040,00 € Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
22. Október 2020
Zmluva o tlači medicínskych certifikátov
SE_ZM_VO2-2020-003340-001_2020
550 800,00 € Mincovňa Kremnica, štátny podnik Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
28. Október 2022
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD1-2022/004802-002
SE_ZM_ SE-OD1-2022-004802-002_2022
460 000,00 € SLOVNAFT, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
19. December 2022
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD1-2022/004932-002
SE_ZM_SE-OD1-2022/004932-002
457 200,00 € KIA Bratislava s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
16. Apríl 2021
Kúpna zmluva č. SE-OD1-2021/002764-001
SE_ZM_SE-OD1-2021-002764_2021
450 000,00 € SLOVNAFT, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)