Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Júl 2022
Zmluva o nájme dopravných prostriedkov č. AOAS-1-64/2022
SE_ZM_AOAS-1-64-2022_2022
Doplnená
2 143 065,60 € Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
9. Marec 2021
KÚPNA ZMLUVA č. SE–OHZ3-2021/001502-012
SE_ZM_SE-OHZ3-2021-001502-012_2021
2 000 160,00 € GEMOR Fashion s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
31. Január 2024
Zmluva o dielo č. SE-VO2-2023/002572-016 na realizáciu akcie „SOŠ PZ Košice, zateplenie bloku A a rekonštrukcia bloku E“
SE_ZM_SE-VO2-2023-002572-016_2024
1 920 877,30 € DAG SLOVAKIA, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
28. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. SE-OD1-2023/002872-003
SE_ZM_SE-OD1-2023-002872-003_2023
1 608 989,32 € ZTS Elektronika SKS s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
30. December 2022
Kúpna zmluva č. SE-OD1-2022/003539-006 o predaji pohonných hmôt prostredníctvom Palivových kariet
SE_ZM_SE-OD1-2022-003539-006_2022
1 500 000,00 € SLOVNAFT, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
5. Máj 2022
Zmluva o nájme dopravných prostriedkov č. AOAS-1-36/2022
SE_ZM_AOAS-1-36-2022_2022
Doplnená
1 491 840,00 € Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
26. Október 2022
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD1-2022/004680-003
SE_ZM_SE-OD1-2022-004680-003_2022
1 408 860,00 € KIA Bratislava s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
31. Január 2024
Zmluva o dielo č. SE-VO2-2023/000590-017 na realizáciu akcie „KR PZ Nitra, Železničiarska 2, AB II – rekonštrukcia objektov“
SE_ZM_VO2-2023-000590-017_2024
1 389 852,66 € EUCOS SK s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
9. December 2022
Kúpna zmluva č. SE-OD1-2022/004882-001
SE_ZM_SE-OD1-2022/004882-001
1 315 718,40 € ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
23. Január 2023
Kúpna zmluva č. SE-OD1-2022/003539-013 o predaji pohonných hmôt do nádrží Kupujúceho
SE_ZM_SE-OD1-2022-003539-013_2023
1 250 000,00 € SLOVNAFT, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
5. Marec 2021
Kúpna zmluva č. SE-OD-2021/002523-006 Motocykle v policajnom prevedení typu B
SE_KZ_SE-OD-2021-002523-006_2021
Doplnená
1 195 440,00 € Tech Moto, s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
12. August 2022
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD-2022/004193
SE_ZM_SE-OD-2022/004193
1 172 190,00 € KIA Bratislava s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
5. Apríl 2023
Rámcova dohoda č. SE-OD1-2023/002829-002
SE_ZM_ SE-OD1-2023/002829-002
Doplnená
1 150 000,00 € AgeVolt Slovakia s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
15. Júl 2022
Zmluva o dielo č. SE-VO2-2022/001139-025 na realizáciu akcie „Trstená – Chyžné, CPaCS, rekonštrukcia a modernizácia objektu“
SE_ZM_SE-VO2-2022-001139-025_2022
Doplnená
1 308 246,33 € P.S. in, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
5. Marec 2021
Kúpna zmluva č. SE-OD-2021/002523-005 Motocykle v policajnom prevedení typu A
SE_KZ_SE-OD-2021-002523-005_2021
1 033 216,80 € Tech Moto, s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
9. December 2022
Rámcova dohoda č. SE-OD1-2022/004933-001
SE_ZM_SE-OD1-2022/004933-001
985 266,00 € Todos s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
26. Máj 2023
Kúpna zmluva č. SE-OD1-2023/003993-001
SE_ZM_ SE-OD1-2023/003993-001
977 460,48 € Todos Bratislava s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
30. Január 2024
Zmluva o dielo č. SE-VO2-2023/004329-018 na realizáciu akcie „Starý Smokovec OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“
SE_ZM_SE-VO2-2023-004329-018_2024
953 337,72 € TRUCK TATRY, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
30. December 2022
Kúpna zmluva č. SE-OD1-2022/003539-009 o predaji pohonných hmôt prostredníctvom Palivových kariet
SE_ZM_SE-OD1-2022-003539-009_2022
950 000,00 € SLOVNAFT, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
8. December 2022
Rámcova dohoda č. SE-OD1-2022/004679-001 na Automobily s hybridným pohonom typu SUV pre HZS
SE_ZM_SE-OD-2022/004679-001
Doplnená
901 404,00 € KIA Bratislava s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)