Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Október 2020
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. SE-OD1-2020/003687-001
SE_ZM_ SE-OD1-2020-003687-001 _2020
0,00 € Porsche Slovakia, spol. s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
19. Október 2020
Rámcová dohoda č. SE-VO2-2020-002963-013_2020 na nákup tričiek a polokošieľ pre príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru
SE-VO2-2020-002963-013_2020
Doplnená
0,00 € FINTEX s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
26. Október 2020
Zmluva o nájme služobného bytu a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu č.p.: SE-OHZ1-2020/002757-038 zo dňa 21.10.2020
SE_ZM_SE-OHZ1-2020-002757-038_2020
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) JUDr. Dušan Polák
26. Október 2020
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 12/2020/MVSR
SE_ZM_12/2020/MVSR_2020
0,00 € Slovenská konsolidačná a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
27. Október 2020
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE HNUTEĽNÉHO MAJETKU ŠTÁTU č. SE-OD1-2020/003743-001
SE_ZM_SE-OD1-2020-003743-001_2020
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Mestská časť Bratislava – Staré Mesto
13. November 2020
Zmluva na dodávku potravín č. SE-VO2-2020/003548-003
SE_ZM_SE_VO2-2020-003548-003_2020
0,00 € Ľubica Križanová – Veľkoobchod OZ Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
20. November 2020
Zmluva o výpožičke č. SE-OD1-2020/003840-001
SE_ZM_ SE-OD1-2020-003840-001_2020
0,00 € Auto Palace Bratislava s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
24. November 2020
Zmluva na dodávku potravín č. SE-VO2-2020/003538-009
SE_ZM_SE-VO2-2020-003538-009_2020
Doplnená
0,00 € MIK, s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
25. November 2020
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. SE-OD1-2020/003691-001
SE_ZM_ SE-OD1-2020-003691-001_2020
0,00 € Renault Slovensko, spol. s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
27. November 2020
Dodatok č. 1 k Zmluve na dodávku potravín č. OVO2-2019/000749-005 zo dňa 9.10.2019
SE_D01_OVO2-2019-000749-005_2020
0,00 € INMEDIA, spol. s r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
8. December 2020
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. OVO2 2018/000620 zo dňa 18.12.2018
SE_ZM_SE-OD1-2020-003494_2020
0,00 € SLOVNAFT, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
8. December 2020
Dodatok č. 1 k rámcovej dohode o poskytovaní poradenských služieb v oblasti auditu č. OVO2-2020000354 4 zo 6
OVO2-2020000354 4 zo 6
0,00 € BDO Audit, spol. s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
8. December 2020
Rámcová dohoda č. SE-VO2-2020/003470-012 Motocykle v policajnom prevedení typu A / Motocykle v policajnom prevedení typu B
SE_RD_SE-VO2-2020-003470-012_2020
0,00 € Tech Moto, s.r.o Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
10. December 2020
Zmluva o výpožičke č. SE-OD1-2020/003916-001
SE_ZM_ SE-OD1-2020-003916-001_2020
0,00 € Effective Carservice s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
14. December 2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke č. SHNM-OD1-2018/000058-009
SHNM_ZM_SHNM-OD1-2018-000058-009_2018
Doplnená
0,00 € Kúpeľno-liečebný ústav MV SR DRUŽBA Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
16. December 2020
Zmluva o výpožičke č. SE-OD1-2020/003955-001
SE_ZM_SE-OD1-2020-003955-001_2020
0,00 € KIA Bratislava s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
17. December 2020
Darovacia zmluva č. SE-OD1-2020/003473-001
SE_ZM_SE-OD1-2020-003473-001_2020
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Občianske združenie KATAN Racing
17. December 2020
Darovacia zmluva č. SE-OD1-2020/003454-001
SE_ZM_SE-OD1-2020-003454-001_2020
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Obec Veľký Klíž
17. December 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KZP-PO4-SC431-2018-48/U727
SE_ZM_KZP-PO4-SC431-2018-48-U727_2020
Doplnená
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenskej energetickej a inovačnej agentúry Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
17. December 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KZP-PO4-SC431-2018-48/U726
SE_ZM_KZP-PO4-SC431-2018-48-U726_2020
Doplnená
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenskej energetickej a inovačnej agentúry Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)