Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. December 2020
KÚPNA ZMLUVA č.: SE-OHZ3-2020/003946-006
SE_ZM_SE-OHZ3-2020-003946-006_2020
278 400,00 € PharmaComp s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
3. Február 2022
Rámcová dohoda č. SE-OHZ3-2022/002021-008
SE_ZM_SE-OHZ3-2022-002021-008_2022
0,00 € ADVERTA Slovakia s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
22. Február 2021
Rámcová dohoda č. SE-VO1-2021/002539-014 na zabezpečenie traťovej údržby lietadiel
SE-VO1-2021/002539-014
0,00 € Aeroengineers International s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
10. December 2021
Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č.: 8080125835 č.p. SE-OD1-2021/004597
SE_ZM_SE-OD1-2021-004597_2021
0,00 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
9. Marec 2022
Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí – nájom tabúľ pre elektronický prehľad správ č. SE-OD1-2022/003539-001
SE_ZM_SE-OD1-2022/003539-001_2022
Doplnená
69 464,30 € amena display, s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
11. Máj 2021
KÚPNA ZMLUVA č. SE-VO2-2020/002628-011
SE_ZM_SE-VO2-2021-002013-012
7 482,19 € APEN s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
9. September 2021
Zmluva o výpožičke č. SE-OD1-2020/004092-001
SE_ZM_SE-OD1-2020-004092-001_2021
0,00 € Apoštolská nunciatúra v Slovenskej republike Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
11. Február 2022
Zmluva o dielo č. SE-VO2-2022/001765-030 na realizáciu akcie „Rožňava OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“
SE_ZM_SE-VO2-2022-001765-030_2022
257 748,70 € ASPEKT Rožňava, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
1. Október 2021
Zmluva o výpožičke č. SE-OD1-2020/004188-001
SE_ZM_SE-OD1-2020-004188-001_2021
0,00 € AUTO – IMPEX spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
20. November 2020
Zmluva o výpožičke č. SE-OD1-2020/003840-001
SE_ZM_ SE-OD1-2020-003840-001_2020
0,00 € Auto Palace Bratislava s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
11. Február 2021
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č. SE-OD1-2021/003840-001
SE_D01_SE-OD1-2021-003840-001_2021
0,00 € Auto Palace Bratislava s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
5. Máj 2022
Zmluva o nájme dopravných prostriedkov č. AOAS-1-36/2022
SE_ZM_AOAS-1-36-2022_2022
1 491 840,00 € Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
7. Júl 2022
Zmluva o nájme dopravných prostriedkov č. AOAS-1-64/2022
SE_ZM_AOAS-1-64-2022_2022
2 143 065,60 € Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
8. September 2022
Zmluva o nájme dopravných prostriedkov č. AOAS-1-83/2022
SE_ZM_ AOAS-1-83/2022_2022
563 040,00 € Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
8. Január 2021
NÁJOMNÁ ZMLUVA č. AOMVAS-1-1/2021 uzatvorená podľa § 630 a nasl. Obchodného zákonníka a v nadväznosti na článok II, bod 2 písm. p) ZMLUVY č. SHNM-OD-2018/001561-002 o poskytovaní služieb
AOMVAS-1-1/2021
0,00 € Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
30. Júl 2021
Zmluva o výpožičke č. AOMVAS-1-68/2021
AOMVAS-1-68/2021
0,00 € Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
18. Február 2022
Zmluva o výpožičke č. SE-OD1-2022/003220-001
SE_ZM-SE-OD1-2022-003220-001_2022
0,00 € AUTOŠTÝL, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
22. September 2022
KÚPNA ZMLUVA č. SE-VO1-2022/004479-003
SE-VO1-2022/004479-003
153 713,56 € BATTEX, spol. s r.o., Politických vězňu 1337,274 01 Slaný, Česká republika Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
21. Október 2020
Realizačná zml. č SE-VO2-2020/003339-008 uzatvorená podl'a čl. III RD o poskytovaní poradenských služieb v oblasti auditu č.OV02-2020000354 1 zo 6
SE-VO2-2020-003339-008
3 360,00 € BDO Audit, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Odbor verejného obstarávania SE MV SR)
8. December 2020
Dodatok č. 1 k rámcovej dohode o poskytovaní poradenských služieb v oblasti auditu č. OVO2-2020000354 4 zo 6
OVO2-2020000354 4 zo 6
0,00 € BDO Audit, spol. s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)