Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. September 2021
Zmluva na dodávku potravín č.SE-VO2-2021-003783-006
SE_ZM_SE-VO2-2021-003783-006_2021
10 427,18 € PEZA a. s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
18. December 2020
Kúpna zmluva SE-OHZ2-2020/003737-010
SE_ZM_SE-OHZ2-2020-003737-010_2020
10 320,00 € Xepap, spol. s r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
30. August 2022
Z M L U V A ŠCP 55-02/2022 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2022
ŠCP 55-02/2022
10 089,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Športový klub polície pri OR PZ Martin
18. Október 2016
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2016/000541-586
SE_ZM_SE-OU6-2016-000541-586_2016
10 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Komunistická strana Slovenska
9. November 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004452-351
SE_ZM_SE-OU6-2023-004452-351_2023
10 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) HAREX, s.r.o.
30. August 2022
Z M L U V A ŠCP 55-14/2022 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2022
ŠCP 55-14/2022
8 896,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Športový klub polície Levoča, o.z.
14. Jún 2016
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2016/000541-096
SE_ZM_SE-OU6-2016-000541-096_2016
8 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Skalka nad Váhom
3. Apríl 2023
Zmluva o dielo č. CPNR-ON-2023/001033-010 na vypracovanie PD a zabezpečenie výkonu odborného AD projektanta na akciu „Levice HS, rekonštrukcia nádvoria a spevnených plôch“
SE_ZM_CPNR-ON-2023-001033-010_2023
Doplnená
7 968,00 € DAQE Slovakia s.r.o Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
21. Február 2024
Komisionárska zmluva č. CPNR-OPU- 2024-000536-016 na výkon činnosti stavebného dozoru na akcii „Nitra KR PZ – Rázusova 7, rekonštrukcia a modernizácia objektu“
SE_ZM_CPNR-OPU- 2024-000536-016_2024
7 728,00 € Ing. Rudolf Hlavatý STAVEX Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
11. Máj 2021
KÚPNA ZMLUVA č. SE-VO2-2020/002628-011
SE_ZM_SE-VO2-2021-002013-012
7 482,19 € APEN s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
30. August 2022
Z M L U V A ŠCP 55-18/2022 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2022
ŠCP 55-18/2022
6 825,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Športový klub polície Topoľčany
26. Marec 2021
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2021/000070-321
SE_ZM_SE-OU6-2021-000070-321_2021
6 792,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Slovenské Hnutie Obrody
25. Apríl 2022
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2022/003686-093
SE_ZM_SE-OU6-2022-003686-093_2022
6 500,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) InDevel s.r.o.
21. Apríl 2022
KÚPNA ZMLUVA SE-VO1-2022/002170-011
SE-VO1-2022/002170-011
6 366,00 € Victoria AG ART, s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
30. August 2022
Z M L U V A ŠCP 55-01/2022 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2022
ŠCP 55-01/2022
6 336,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Športový klub polície Žilina
26. Október 2023
Dohoda o refundácii nákladov č. CPZA-OPU-2023/003861-028; GKÚ: 2-122-0046-2023
SE_ZM_CPZA-OPU-2023-003861-028_2023
6 200,83 € Ministerstvo vnútra SR Geodetický a kartografický ústav Bratislava
7. Júl 2023
Komisionárska zmluva č. CPZA-OPU- 2023/005601-007 na výkon činnosti stavebného dozoru na akcii „Vrútky OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“
SE_ZM_CPZA-OPU- 2023-005601-007_2023
6 088,80 € Somma s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
23. Marec 2022
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2022/002624-116
SE_ZM_SE-OU6-2022-002624-116_2022
6 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) InDevel s.r.o
8. Február 2022
Dohoda o splátkach SE-OU2-2022-002735-003
SE_ZM_SE-OU2-2022/002735-003_2022
5 465,35 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Lopoš František
22. Jún 2023
Komisionárska zmluva č. CPZA-ON- 2023/005498-008 na výkon činnosti stavebného dozoru na akcii „Príbovce OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“
SE_ZM_CPZA-ON- 2023-005498-008_2023
5 435,00 € MCH dozoring s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)