Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Máj 2021
KÚPNA ZMLUVA č. SE-VO2-2020/002628-011
SE_ZM_SE-VO2-2021-002013-012
7 482,19 € APEN s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
9. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. SE-OI2-2024/002137 na realizáciu akcie „Bratislava, Osvetová 4 –výstavba montovanej dvojgaráže“
SE_ZM_ SE-OI2-2024/002137
7 140,00 € PROJA, s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
30. August 2022
Z M L U V A ŠCP 55-18/2022 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2022
ŠCP 55-18/2022
6 825,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Športový klub polície Topoľčany
26. Marec 2021
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2021/000070-321
SE_ZM_SE-OU6-2021-000070-321_2021
6 792,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Slovenské Hnutie Obrody
25. Apríl 2022
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2022/003686-093
SE_ZM_SE-OU6-2022-003686-093_2022
6 500,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) InDevel s.r.o.
21. Apríl 2022
KÚPNA ZMLUVA SE-VO1-2022/002170-011
SE-VO1-2022/002170-011
6 366,00 € Victoria AG ART, s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
30. August 2022
Z M L U V A ŠCP 55-01/2022 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2022
ŠCP 55-01/2022
6 336,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Športový klub polície Žilina
26. Október 2023
Dohoda o refundácii nákladov č. CPZA-OPU-2023/003861-028; GKÚ: 2-122-0046-2023
SE_ZM_CPZA-OPU-2023-003861-028_2023
6 200,83 € Ministerstvo vnútra SR Geodetický a kartografický ústav Bratislava
7. Júl 2023
Komisionárska zmluva č. CPZA-OPU- 2023/005601-007 na výkon činnosti stavebného dozoru na akcii „Vrútky OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“
SE_ZM_CPZA-OPU- 2023-005601-007_2023
6 088,80 € Somma s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
23. Marec 2022
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2022/002624-116
SE_ZM_SE-OU6-2022-002624-116_2022
6 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) InDevel s.r.o
8. Február 2022
Dohoda o splátkach SE-OU2-2022-002735-003
SE_ZM_SE-OU2-2022/002735-003_2022
5 465,35 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Lopoš František
22. Jún 2023
Komisionárska zmluva č. CPZA-ON- 2023/005498-008 na výkon činnosti stavebného dozoru na akcii „Príbovce OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“
SE_ZM_CPZA-ON- 2023-005498-008_2023
5 435,00 € MCH dozoring s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
28. Apríl 2023
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č SE-VO2-2020-002660-22_2023
SE-D1-VO2-2020-002660-22_2023
5 352,58 € 3MON, s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
30. August 2022
Z M L U V A ŠCP 55-27/2022 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2022
ŠCP 55-27/2022
5 304,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Športový klub polície Policajná škola Košice
12. Máj 2023
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č SE-VO2-2020/002660-29_2023
SE-D1-VO2-2020-002660-29_2023
5 249,87 € Pyroteam Group, s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
28. Apríl 2023
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č SE-VO2-2020-002660-24_2023
SE-D1-VO2-2020-002660-24_2023
5 218,56 € 3MON, s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
28. Apríl 2023
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č SE-VO2-2020-002660-25_2023
SE-D1-VO2-2020-002660-25_2023
5 106,91 € 3MON, s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
28. Jún 2023
Z M L U V A ŠCP 55-13/2023 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2023
ŠCP 55-13/2023
5 072,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Športový klub polície Levoča, o.z.
28. Jún 2023
Z M L U V A ŠCP 55-12/2023 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2023
ŠCP 55-12/2023
5 026,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Športový klub polície Topoľčany
7. Máj 2018
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2018/000013-610
SE_ZM_SE-OU6-2018-000013-610_2018
5 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Urbárske a komposesorátne pozemkové spoločenstvo Osturňa