Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Jún 2018
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2018/000012-743
SE_ZM_SE-OU6-2018-000012-743_2018
2 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ALPHA Star s.r.o.
28. Február 2020
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2020/000041-016
SE_ZM_SE-OU6-2020-000041-016_2020
2 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) RS-KO, s.r.o.
2. Marec 2021
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2021/000070-104
SE_ZM_SE-OU6-2021-000070-104_2021
2 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) STK SENICA s.r.o.
26. Marec 2021
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2021/000071-153
SE_ZM_SE-OU6-2021-000071-153_2021
2 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) XAMAX spol. s.r.o.
6. Júl 2022
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2022/003686-405
SE_ZM_SE-OU6-2022-003686-405_2022
2 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) BERON s.r.o.
26. Február 2018
Dohoda o odklade platenia pohľadávky č.p.: SE-OU6-2018/000013-267
SE_ZM_SE-OU6-2018-000013-267_2018
1 920,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky LIKA s.r.o.
26. Február 2018
Dohoda o odklade platenia pohľadávky č.p.: SE-OU6-2018/000013-265
SE_ZM_SE-OU6-2018-000013-265_2018
1 920,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky LIKA s.r.o.
30. August 2022
Z M L U V A ŠCP 55-13/2022 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2022
ŠCP 55-13/2022
1 806,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Športový klub polície Považská Bystrica
18. Júl 2016
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2016/000541-272
SE_ZM_SE-OU6-2016-000541-272_2016
1 800,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Dupex s.r.o.
30. August 2022
Z M L U V A ŠCP 55-08/2022 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2022
ŠCP 55-08/2022
Doplnená
1 793,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) ŠKP Rimavská Sobota
30. August 2022
Z M L U V A ŠCP 55-24/2022 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2022
ŠCP 55-24/2022
1 719,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Športový klub polície Luger Žilina
29. Jún 2022
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2022/003686-359
SE_ZM_SE-OU6-2022-003686-359_2022
1 598,87 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Čierňava Marián
21. Február 2017
Dohoda o splátkach Č. p.: SE-OU6-2017/000180-514
SE_ZM_SE-OU6-2017-000180-514_2017
1 533,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Piroška Vladimír
17. Júl 2017
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2017/000213-965
SE_ZM_SE-OU6-2017-000213-965_2017
1 530,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Besztró Imrich
10. Apríl 2018
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2018/000012-536
SE_ZM_SE-OU6-2018-000012-536_2018
1 530,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Expresstrans, spol. s.r.o.
9. Marec 2020
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2020/001054-286
SE_ZM_SE-OU6-2020-001054-286_2020
1 530,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) VERA TV
9. Marec 2020
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2020/001054-285
SE_ZM_SE-OU6-2020-001054-285_2020
1 530,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) VERA TV
6. Október 2014
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2014/000662-172
SE_ZM_SE-OU6-2014-000662-172_2014
1 516,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Varga Vojtech
7. Apríl 2015
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2015/000231-675
SE_ZM_SE-OU6-2015-000231-675_2015
1 516,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Šuška Martin
1. Jún 2015
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2015/000228-529
SE_ZM_SE-OU6-2015-000228-529_2015
1 516,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Darida Ernest