Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Február 2022
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD-2021/004296-002
SE_ZM_SE-OD-2021-004296-002_2022
764 845,00 € Porsche Slovakia, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
16. December 2022
Flotilová poistná zmluva č. SE-OD1-2022/004550-002 o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
SE_ZM_SE-OD1-2022/004550-002
728 902,23 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
11. August 2023
Kúpna zmluva č. SE-OD1-2023/004541-001
SE_ZM_SE-OD1-2023/004541-001
690 426,00 € KIA Bratislava s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
2. Jún 2021
KÚPNA ZMLUVA na nákup prístrojového vybavenia pre analýzu DNA – projekt MIKRODAK č. SE-VO1-2021/002540-013
ZM_SE_SE-VO1-2021/002540-013
643 338,00 € Lambda Life a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
5. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. SE-OD1-2022/004999-001
SE_ZM_ SE-OD1-2022/004999-001
615 993,00 € KIA Bratislava s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
26. Máj 2023
Kúpna zmluva č. SE-OD1-2023/002829-004
SE_ZM_SE-OD1-2023/002829-004
Doplnená
605 243,00 € AgeVolt Slovakia s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
11. Júl 2022
Kúpna zmluva č. SE-OD-2022/001543-006 na dodávku osobných automobilov strednej triedy Hyundai i30 SW
SE_ZM_SE-OD-2022/001543-006
Doplnená
579 868,80 € Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka Slovakia Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
8. September 2022
Zmluva o nájme dopravných prostriedkov č. AOAS-1-83/2022
SE_ZM_ AOAS-1-83/2022_2022
563 040,00 € Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
13. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD1-2023/004204-001
SE_ZM_SE-OD1-2023/004204-001
558 192,00 € Todos Bratislava s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
22. Október 2020
Zmluva o tlači medicínskych certifikátov
SE_ZM_VO2-2020-003340-001_2020
550 800,00 € Mincovňa Kremnica, štátny podnik Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
18. Apríl 2023
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD1-2023/002829-003
SE_ZM_ SE-OD1-2023/002829-003
Doplnená
511 010,00 € AgeVolt Slovakia s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
28. Október 2022
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD1-2022/004802-002
SE_ZM_ SE-OD1-2022-004802-002_2022
460 000,00 € SLOVNAFT, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
19. December 2022
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD1-2022/004932-002
SE_ZM_SE-OD1-2022/004932-002
457 200,00 € KIA Bratislava s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
16. Apríl 2021
Kúpna zmluva č. SE-OD1-2021/002764-001
SE_ZM_SE-OD1-2021-002764_2021
450 000,00 € SLOVNAFT, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
23. August 2023
Kúpna zmluva č. SE-OD1-2023/004561-001
SE_ZM_SE-OD1-2023/004561-001
441 027,84 € ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
29. Apríl 2021
Kúpna zmluva SE-VO2-2021/003204-003
SE_ZM_SE-VO2-2021-003204-003_2021
431 996,40 € Xepap, spol. s r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
26. Október 2023
Zmluva o dielo č. SE-VO2-2023/004408-017 na realizáciu akcie „Spišská Nová Ves OÚ, rekonštrukcia kotolne“
SE_ZM_VO2-2023-004408-017_2023
409 920,00 € MeRa service, s.r.o., Ľubotice Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
22. Jún 2023
Zmluva o dielo č. SE-VO2-2023/002699-018 na realizáciu akcie „Vrútky OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
SE_ZM_SE-VO2-2023-002699-018_2023
Doplnená
396 489,71 € Marek Benko s.r.o., Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
5. Apríl 2023
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD1-2022/005000-001
SE_ZM_ SE-OD1-2022/005000-001
375 863,32 € Todos s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
20. Jún 2023
Rámcová dohoda č. SE-OD1-2023/004325-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-004325-001_2023
369 382,20 € IMIDJEX spol. s r.o Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)