Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. August 2023
Kúpna zmluva č. SE-OD1-2023/004560-001
SE_ZM_SE-OD1-2023/004560-001
896 189,28 € ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
28. Jún 2023
Rámcová dohoda č. SE-OD1-2023/004326-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-004326-001_2023
795 399,00 € IMIDJEX spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
9. December 2022
Kúpna zmluva č. SE-OD1-2022/004933-002
SE_ZM_SE-OD1-2022/004933-002
788 212,80 € Todos s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
26. Marec 2024
Zmluva o dielo č. VO2-2024/000681-028 „Ružomberok OO PZ, zateplenie objektu “
SE_ZM_VO2-2024/000681-028_2024
775 845,24 € Grif plus, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
30. Január 2024
Zmluva o dielo č. SE-VO2-2023/003724-018 na realizáciu akcie „Drienov OO PZ, rekonštrukcia a prístavba objektu“
SE_ZM_SE-VO2-2023-003724-018_2024
767 076,14 € GMT Plus, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
24. Február 2022
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD-2021/004296-002
SE_ZM_SE-OD-2021-004296-002_2022
764 845,00 € Porsche Slovakia, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
30. Január 2024
Zmluva o dielo č. SE-VO2-2023/003723-019 na realizáciu akcie „Nitra KR PZ – Rázusova 7, rekonštrukcia a modernizácia objektu“
SE_ZM_SE-VO2-2023-003723-019_2024
731 828,35 € EKO stavin s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
16. December 2022
Flotilová poistná zmluva č. SE-OD1-2022/004550-002 o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
SE_ZM_SE-OD1-2022/004550-002
728 902,23 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
11. August 2023
Kúpna zmluva č. SE-OD1-2023/004541-001
SE_ZM_SE-OD1-2023/004541-001
690 426,00 € KIA Bratislava s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
20. Máj 2024
Zmluva o dielo č. VO2-2024/000677-019 na realizáciu akcie, „Košice, ÚKT, Rampová 7, rekonštrukcia budovy U1 a výstavba garáže“
SE_ZM_ VO2-2024/000677-019_2024
659 880,00 € EUCOS SK s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
2. Jún 2021
KÚPNA ZMLUVA na nákup prístrojového vybavenia pre analýzu DNA – projekt MIKRODAK č. SE-VO1-2021/002540-013
ZM_SE_SE-VO1-2021/002540-013
643 338,00 € Lambda Life a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
5. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. SE-OD1-2022/004999-001
SE_ZM_ SE-OD1-2022/004999-001
615 993,00 € KIA Bratislava s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
26. Máj 2023
Kúpna zmluva č. SE-OD1-2023/002829-004
SE_ZM_SE-OD1-2023/002829-004
Doplnená
605 243,00 € AgeVolt Slovakia s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
11. Júl 2022
Kúpna zmluva č. SE-OD-2022/001543-006 na dodávku osobných automobilov strednej triedy Hyundai i30 SW
SE_ZM_SE-OD-2022/001543-006
Doplnená
579 868,80 € Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka Slovakia Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
8. September 2022
Zmluva o nájme dopravných prostriedkov č. AOAS-1-83/2022
SE_ZM_ AOAS-1-83/2022_2022
Doplnená
563 040,00 € Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
13. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD1-2023/004204-001
SE_ZM_SE-OD1-2023/004204-001
558 192,00 € Todos Bratislava s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
22. Október 2020
Zmluva o tlači medicínskych certifikátov
SE_ZM_VO2-2020-003340-001_2020
550 800,00 € Mincovňa Kremnica, štátny podnik Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
21. Máj 2024
Zmluva o dielo č. VO2-2024/000683-018 na realizáciu akcie „Bratislava, Šancová 1, rekoštrucia poškodených oporných múrov
SE_ZM_VO2-2024-000683-018_2024
531 107,13 € REDING s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
18. Apríl 2023
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD1-2023/002829-003
SE_ZM_ SE-OD1-2023/002829-003
Doplnená
511 010,00 € AgeVolt Slovakia s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
30. Január 2024
Zmluva o dielo č. SE-VO2-2023/000587-018 na vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta akcie „Banská Bystrica IBC a HS, výstavba objektov“
SE_ZM_ SE-VO2-2023-000587-018_2024
508 800,00 € Architektonické štúdio Atrium s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)