Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Apríl 2021
Kúpna zmluva SE-VO2-2021/003204-003
SE_ZM_SE-VO2-2021-003204-003_2021
431 996,40 € Xepap, spol. s r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
17. Marec 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KZP-PO4-SC431-2018-48/U712
SE_ZM_KZP-PO4-SC431-2018-48-U712_2021
Doplnená
363 442,10 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenskej energetickej a inovačnej agentúry Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
26. Február 2021
DODATOK č. 2 KU ZMLUVE O DIELO č. OVO1-2019/000633-021 zo dňa 28. 11. 2019
SE_D02_OVO1-2019-000633-021_2021
339 384,64 € PEhAES, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
28. Apríl 2022
Kúpna zmluva č. SE-OD-2022/001560-004 na dodávku manipulačnej techniky – vysokozdvižných vozíkov
SE_ZM_SE-OD-2022-001560-004_2022
314 520,00 € D & D UNIMEX SLOVAKIA s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
30. November 2020
Kúpna zmluva SE-OHZ3-2020-003822-006
SE_ZM_SE-OHZ3-2020-003822-006_2020
309 600,00 € PharmaComp s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
28. Október 2022
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD1-2022/004802-004
SE_ZM_ SE-OD1-2022-004802-004_2022
300 000,00 € SLOVNAFT, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
28. Október 2022
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD1-2022/004802-003
SE_ZM_ SE-OD1-2022-004802-003_2022
300 000,00 € SLOVNAFT, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
21. December 2020
KÚPNA ZMLUVA č. SE–OHZ3-2020/003555-003 treková obuv pre príslušníkov Policajného zboru (časť 1)
SE_ZM_SE-OHZ3-2020-003555-003_2020
289 993,20 € OBUV-ŠPECIÁL spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
7. December 2022
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD1-2022/004934-002
SE_ZM_SE-OD1-2022/004934-002
279 739,20 € Todos s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
9. December 2022
Rámcová zmluva č. SE-OD1-2022/004934-001
SE_ZM_SE-OD1-2022/004934-001
279 739,20 € Todos s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
18. December 2020
KÚPNA ZMLUVA č.: SE-OHZ3-2020/003946-006
SE_ZM_SE-OHZ3-2020-003946-006_2020
278 400,00 € PharmaComp s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
30. August 2022
Z M L U V A ŠCP 55-23/2022 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2022
ŠCP 55-23/2022
260 029,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Športový klub polície Bratislava
11. Február 2022
Zmluva o dielo č. SE-VO2-2022/001765-030 na realizáciu akcie „Rožňava OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“
SE_ZM_SE-VO2-2022-001765-030_2022
257 748,70 € ASPEKT Rožňava, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
30. December 2022
Kúpna zmluva č. SE-OD1-2022/003539-014 o predaji doplnkových služieb prostredníctvom Palivových kariet
SE_ZM_SE-OD1-2022-003539-014_2022
250 000,00 € SLOVNAFT, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
23. Október 2020
KÚPNA ZMLUVA
SE_ZM_SE-OHZ3-2020-003636-006_2020
243 588,00 € Euro Asset s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
9. December 2022
Rámcová dohoda č. SE-OD1-2022/004935-001
SE_ZM_SE-OD1-2022/004935-001
240 357,60 € Todos s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
9. December 2022
Kúpna zmluva č. SE-OD1-2022/004935-002
SE_ZM_SE-OD1-2022/004935-002
240 357,60 € Todos s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
7. December 2022
Kúpna zmluva č. SE-OD1-2022/004961-001 na elektromobil typu dodávka
SE_ZM_SE-OD-2022/004961-001
214 484,40 € FINAL – CD spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
7. Jún 2022
Kúpna zmluva č. SE-OD-2022/001624-004 na dodávku záhradnej techniky
SE_ZM_SE-OD-2022-001624-004_2022
203 982,00 € Marián Šupa Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
19. November 2020
Kúpna zmluva SE-VO-2020/002503-009
SE_ZM_SE-VO-2020-002503-009_2020
202 296,00 € Tibor Varga TSV PAPIER, Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)