Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Február 2021
Kúpna zmluva č. SE_ZM_SE-VO1-2021/002079-1 na "Nákup prístrojového vybavenia pre analýzu drog - časť 1"
SE_ZM_SE-VO1-2021-002079-1_2021
201 126,00 € PRAGOLAB s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
29. Júl 2021
Servisná zmluva č.: SE-VO2-2021/002257-015
SE-VO2-2021/002257-015
191 505,60 € Life Technologies s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
18. December 2020
KÚPNA ZMLUVA č.: SE-OHZ3-2020/003949-006
SE_ZM_SE-OHZ3-2020-003949-006_2020
184 802,04 € Merlin Media s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
22. Október 2020
Zmluva o dielo č. CPZA-ON-2020/006733-018 na realizáciu akcie „Prestavba a dostavba Hasičskej stanice v Dolnom Kubíne“
SE_ZM_CPZA-ON-2020-006733-018_2020
176 907,05 € JK - REZOSTAV s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
13. Apríl 2021
KÚPNA ZMLUVA č. SE-VO2-2021/003132-008
SE_ZM_SE-VO2-2021-003132-008_2021
170 000,00 € MEPIS HEALTHCARE s.r. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
22. September 2022
KÚPNA ZMLUVA č. SE-VO1-2022/004479-003
SE-VO1-2022/004479-003
153 713,56 € BATTEX, spol. s r.o., Politických vězňu 1337,274 01 Slaný, Česká republika Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
3. Február 2021
Kúpna zmluva č. SE_ZM_SE-VO1-2021/002079-2 na "Nákup prístrojového vybavenia pre analýzu drog - časť 2"
SE_ZM_SE-VO1-2021-002079-2_2021
152 460,00 € PRAGOLAB s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
24. Február 2021
KÚPNA ZMLUVA č.: SE-OHZ3-2021/002955-014
SE_ZM_SE-OHZ3-2021-002955-014_2021
151 600,00 € Merlin Media s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
24. Február 2021
KÚPNA ZMLUVA č.: SE-OHZ3-2021/002955-013
SE_ZM_SE-OHZ3-2021-002955-013_2021
151 600,00 € PharmaComp s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
7. Marec 2022
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD-2021/004292-002
SE_ZM_SE-OD-2021-004292-002_2022
147 604,00 € Porsche Slovakia, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
21. December 2021
Kúpna zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000620
SE_ZM_SE-OD1-2021-002764-008_2021
135 000,00 € SLOVNAFT, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
23. September 2022
Rámcová dohoda č. SE-VO-2022/001112-021
SE-VO-2022/001112-021
127 680,00 € FITTICH ALARM spol. s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
21. Jún 2022
Kúpna zmluva č. SE-VO2-2022/00002670-048 na dodanie mobilného kontajnera
SE_ZM_SE-VO2-2022-002670-048_2022
121 560,00 € HYCA s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
12. Marec 2021
Kúpna zmluva č. SE-OHZ3-2021/002968-028
SE_ZM_SE-OHZ3-2021-002968-028_2021
121 209,60 € Nexa, s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
18. Júl 2022
Darovacia zmluva č. SKR-COKP2-2022/000884
SKR-COKP2-2022/000884
118 725,00 € S&D Pharma SK s r. o Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
9. November 2020
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OHZ3-2020/003753-001 na nákup tričiek a polokošieľ pre príslušníkov Policajného zboru/príslušníkov Hasičského a záchranného zboru
SE_ZM_SE-OHZ3-2020-003753-001_2020
108 300,00 € FINTEX s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
27. Apríl 2022
Kúpna zmluva č. SE-OD-2022/003175-003
SE_ZM_SE-OD-2022-003175-003_2022
88 882,08 € ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
30. November 2020
Kúpna zmluva SE-OHZ3-2020-003757-006_2020
SE_ZM_SE-OHZ3-2020-003757-006_2020
86 700,00 € MAC-PRO s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
30. August 2022
Z M L U V A ŠCP 55-07/2022 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2022
ŠCP 55-07/2022
85 043,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Športový klub polície Banská Bystrica
30. November 2020
Kúpna zmluva SE-OHZ3-2020-003773-006
SE_ZM_SE-OHZ3-2020-003773-006_2020
82 200,00 € Merlin Media s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)