Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Apríl 2021
Kúpna zmluva č. SE-OD1-2021/002764-001
SE_ZM_SE-OD1-2021-002764_2021
450 000,00 € SLOVNAFT, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
23. August 2023
Kúpna zmluva č. SE-OD1-2023/004561-001
SE_ZM_SE-OD1-2023/004561-001
441 027,84 € ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
29. Apríl 2021
Kúpna zmluva SE-VO2-2021/003204-003
SE_ZM_SE-VO2-2021-003204-003_2021
431 996,40 € Xepap, spol. s r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
26. Október 2023
Zmluva o dielo č. SE-VO2-2023/004408-017 na realizáciu akcie „Spišská Nová Ves OÚ, rekonštrukcia kotolne“
SE_ZM_VO2-2023-004408-017_2023
409 920,00 € MeRa service, s.r.o., Ľubotice Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
22. Jún 2023
Zmluva o dielo č. SE-VO2-2023/002699-018 na realizáciu akcie „Vrútky OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
SE_ZM_SE-VO2-2023-002699-018_2023
Doplnená
396 489,71 € Marek Benko s.r.o., Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
5. Apríl 2023
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD1-2022/005000-001
SE_ZM_ SE-OD1-2022/005000-001
375 863,32 € Todos s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
20. Jún 2023
Rámcová dohoda č. SE-OD1-2023/004325-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-004325-001_2023
369 382,20 € IMIDJEX spol. s r.o Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
17. Marec 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KZP-PO4-SC431-2018-48/U712
SE_ZM_KZP-PO4-SC431-2018-48-U712_2021
Doplnená
363 442,10 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenskej energetickej a inovačnej agentúry Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
26. Február 2021
DODATOK č. 2 KU ZMLUVE O DIELO č. OVO1-2019/000633-021 zo dňa 28. 11. 2019
SE_D02_OVO1-2019-000633-021_2021
339 384,64 € PEhAES, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
10. Máj 2023
Zmluva o dielo č. SE-VO2-2023/001710-026 na realizáciu akcie „Príbovce OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“
SE_ZM_SE-VO2-2023-001710-026_2023
Doplnená
318 529,03 € Stavby RUVOS s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
28. Apríl 2022
Kúpna zmluva č. SE-OD-2022/001560-004 na dodávku manipulačnej techniky – vysokozdvižných vozíkov
SE_ZM_SE-OD-2022-001560-004_2022
314 520,00 € D & D UNIMEX SLOVAKIA s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
30. November 2020
Kúpna zmluva SE-OHZ3-2020-003822-006
SE_ZM_SE-OHZ3-2020-003822-006_2020
309 600,00 € PharmaComp s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
28. Október 2022
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD1-2022/004802-004
SE_ZM_ SE-OD1-2022-004802-004_2022
300 000,00 € SLOVNAFT, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
28. Október 2022
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD1-2022/004802-003
SE_ZM_ SE-OD1-2022-004802-003_2022
300 000,00 € SLOVNAFT, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
21. December 2020
KÚPNA ZMLUVA č. SE–OHZ3-2020/003555-003 treková obuv pre príslušníkov Policajného zboru (časť 1)
SE_ZM_SE-OHZ3-2020-003555-003_2020
289 993,20 € OBUV-ŠPECIÁL spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
7. December 2022
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD1-2022/004934-002
SE_ZM_SE-OD1-2022/004934-002
279 739,20 € Todos s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
9. December 2022
Rámcová zmluva č. SE-OD1-2022/004934-001
SE_ZM_SE-OD1-2022/004934-001
279 739,20 € Todos s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
18. December 2020
KÚPNA ZMLUVA č.: SE-OHZ3-2020/003946-006
SE_ZM_SE-OHZ3-2020-003946-006_2020
278 400,00 € PharmaComp s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
25. Júl 2023
Kúpna zmluva č. SE-OD1-2023/004453-001
SE_ZM_SE-OD1-2023/004453-001
264 960,00 € Todos s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
30. August 2022
Z M L U V A ŠCP 55-23/2022 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2022
ŠCP 55-23/2022
260 029,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Športový klub polície Bratislava